torsdag, oktober 19, 2017

Naturkatastrofer

Har för avsikt att skriva om naturkatastrofer ur ett miljöhistoriskt perspektiv. Jag har dock inte helt klart för mig infallsvinkeln, bl a eftersom det finns så mycket spännande statistik att "ösa ur" om man tittar i CRED:s databas och CREDs rapporter. Definition av "katastrof" enligt CRED är att fler än 10 personer dött, eller att fler än 100 personer blivit påverkade. Dessa data ska kombineras med kurslitteratur från kursen i Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv (se även tidigare inlägg).

Jag har tidigare förundrats över att jordbävningen i Haiti den 12 januari 2010 som orsakade 217 000 människors död "bara anses vara värd" 8 miljarder dollar (CRED 2010). Medan jordbävningen året efter utanför Japans kust (som förorsakade mindre än en tiondel så många döda jämfört med i Haiti året innan (19 850 människor miste livet), men värdet som förstördes i Japan uppskattas till mer än 20 gånger mer (210 miljarder dollar) än "värdet" av Haiti katastrofen (8 miljarder dollar) (CRED 2011).

Haiti 2010:

Japan 2011:Samtidigt kan människan knappast anses ansvarig för dessa geologiska katastrofer. Det vore kanske mer intressant att fokusera på katastrofer förorsakade av förändrat klimat. Men innan en fokusering görs på "klimatrelaterade" katastrofer (dvs "lyfter bort" jordbävningar/tsunami och vulkanutbrott, dvs katastrofer som är "geophysical, dvs helt utanför mänsklig påverkan); så ska jag kort se på alla katastrofer sammantaget. Först genom att se på hur sannolikheten för att råka ut för en katastrof har förändrats senaste 50 åren, därefter på att se hur katastroferna såg ut mellan åren 1994 och 2013.

Sannolikheten att råka ut för en katastrof var liten på 60-talet (mellan 1961-1970). En av 138 (1/138) personer råkade ut för en katastrof på 60-talet. Sannolikheten ökade till ett "maximum" kring sekelskiftet, 1/23 råkade ut för en katastrof, mellan 1994-2003. Därefter har sannolikheten minskat för att råka ut för en katastrof till 1/28 mellan 2001-2010, för att sedan minska ytterligare till 1/39 mellan åren 2004-2013. (källa www.cred.be)


Det finns mycket att ösa ur när det gäller www.cred.be och dess databas EM-DAT. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten "The Human Cost of Natural Disasters: 2015 A global perspective" (som analyserar katastrofer mellan 1994-2013). De värden som presenteras är ett årsmedelvärde för perioden 1994-2013 (tabellen finns även på nätet):Nu tänkte jag fokusera på hur katastrofer har utvecklats senaste tiden som skulle kunna härledas till klimatförändringar, såsom översvämningar, stormar, extrem temperatur, torka, "landslide" och bränder (Och i någon mån relatera till klimatförändringar i geologisk tid).


What is the human cost of weather-related disaster (#HCWRD)
En bra fråga att utgå från är "What is the human cost of weather-related disaster (#HCWRD, 1995-2015)?". Det är klimatrelaterade katastrofer (främst översvämningar) som ökat under slutet av 90-talet:


Mer information på www.cred.be/HCWRD:Det är inte helt lätt att svara på frågan om "human cost of weather-related disaster" har ökat eller ej. Frågan om "kostnaden för väderrelaterade katastrofer" kan delas upp i delfrågor om antalet döda, antalet drabbade, antalet katastrofer, antalet svåra katastrofer, och kostnaden i pengar (vilket visades i tabellen ovan). En del menar att antalet katastrofer har ökat, en del att kostnaden har minskat. Av antalet katastrofer så är 90% väderrelaterade katastrofer (Cred Crunch No 42). EM-DAT har registrerat 335 väderrrelaterade katastrofer per år mellan 1995-2015, vilket är dubbelt så mycket som genomsnittet mellan 1980-1994. Väderrelaterade katastrofer ökar, mest på grund av ökat antal översvämningar och stormar. Mer om översvämningar och stormar nedan.

Översvämningar och stormar
Översvämningar står för 47 % av alla väderrelaterade katastrofer mellan 1995-2015, de sker mestadels i Asien. Antalet översvämningarna som klassas som katastrof ökar. De var i medeltal 123 st/år mellan 1994 och 2003, och i medeltal 171 st/år mellan 2004 och 2013. Översvämningar är den katastroftyp som påverkar flest människor. 56 % av alla som påverkats av väderrelaterade katastrofer har påverkats av en översvämning.

Stormar står för  40 % av alla dödade i väderrelaterade katastrofer mellan 1995-2015. Stormar är den typ av väderrelaterade katastrofer som förorsakar mest dödsfall (i medeltal 11 500 döda per år mellan 1995-2015). Den stora majoriteten (89 %) av dödade i stormar förekommer i fattiga länder (Cred Crunch No 42).Nedan statistik kring döda och påverkade i väderrelaterade katastrofer mellan 1995-2015:

Ovan ser vi att genomsnittsvärdet för antalet människor påverkade av väderrelaterade katastrofer har minskat från 220 miljoner människor till 189 miljoner människor per år mellan åren 1995 och 2015. Antalet döda har ökat från 15 000 döda per år, till 28 000 döda människor per år, i genomsnitt  under samma period (år 1995-2015).

Inga kommentarer: