onsdag, mars 28, 2012

Kontakt med Trias och Jura

Det är möjligt att få kontakt med trias, jura och kritatiden (då dinosaurierna levde) i området öster om Helsingborg. T ex dagbrottet Lunnom och Mölledammarna. Lunnom och Mölledammarna ligger i vackert naturområde. Områden man både brutit kol och lera.

Dessa båda områden är dock numera vattenfyllda:

Under Juratiden (200-144 Mår sedan) så var det omfattande vulkanism i Skåne. Samtidigt vandrade det runt dinosaurier i Skåne. Avtryck från rovdinosarien Dilophosaurus (en "dramatisk" visualisering) har hittats i Vallåkra, vid Wallåkra stenkärlsfabrik (hitta dit).  På 70 talet trodde man det var spår efter en Plateosaurus man funnit, men den har fem tår (och inte tre, som Dilophosaurus). Här har vi en  Dilophosaurus på språng:


Avtryck från Dilophosaurus i Vallåkra finns  nu i kommunhuset i Bjuv på Mejerigatan 3. Avtryck har även hittats i Billesholm (söder om Bjuv) och Helsingborg (funnen när man byggde järnvägsstationen). Ett hundratal spår hittades i Vallåkra på 70 talet. Tyvärr ser man inga spår nu:

Men det lär finnas fler spår efter Plateosaurus av om man gräver in i vallen, se bilden ovan (vilket kanske vore en smart idé och göra för att just visa den spännande "skatt" från svunna tider i vacker miljö).

Strax sydost om Röstånga ser man resterna av en vulkan, i naturreservatet Gällabjer (kan tydligen stavas både med G och J i början). Höjden Gällabjär är en basaltkupp, en slocknad vulkankägla som slipats av, eroderat, en hel del under drygt 100 miljoner år. Strax norr om Röstrånga, Rallate, kan man se exempel på basaltkupper:Inga kommentarer: