torsdag, oktober 19, 2017

Naturkatastrofer

Har för avsikt att skriva om naturkatastrofer ur ett miljöhistoriskt perspektiv. Jag har dock inte helt klart för mig infallsvinkeln, bl a eftersom det finns så mycket spännande statistik att "ösa ur" om man tittar i CRED:s databas och CREDs rapporter. Definition av "katastrof" enligt CRED är att fler än 10 personer dött, eller att fler än 100 personer blivit påverkade. Dessa data ska kombineras med kurslitteratur från kursen i Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv (se även tidigare inlägg).

Jag har tidigare förundrats över att jordbävningen i Haiti den 12 januari 2010 som orsakade 217 000 människors död "bara anses vara värd" 8 miljarder dollar (CRED 2010). Medan jordbävningen året efter utanför Japans kust (som förorsakade mindre än en tiondel så många döda jämfört med i Haiti året innan (19 850 människor miste livet), men värdet som förstördes i Japan uppskattas till mer än 20 gånger mer (210 miljarder dollar) än "värdet" av Haiti katastrofen (8 miljarder dollar) (CRED 2011).

Haiti 2010:

Japan 2011:

torsdag, oktober 12, 2017

Solenergi

Har tagit fram en modell som beskriver olika storlekar av solfångare som producerar el, dvs solceller. Den ligger på nätet och visas nedan:

Jag har på annan plats beskrivit möjligheten att kombinera solceller, solcellsbatteri och elbil. Allt för att få till en smart kombination av elenergianvändning och elenergiförsörjning som gynnar både den enskilda och samhället i stort (i och med att det är möjligt att sälja el när samhället behöver mycket el, t ex under kalla soliga vinterdagar).

lördag, oktober 07, 2017

Syn på artskyddsförordningen

Har en tid försökt förstå artskyddsförordningen och den syn som Skogsstyrelsen/Naturvårdsverket och Skogsindustrin har på förordningen. Förordningen har tolkats på olika sätt i och med förekomsten av t ex lavskrikan.

Så här skriver Skogsstyrelsen efter dom i mark- och miljödomstolen den 6 okt 2017 (på Twitter):

måndag, oktober 02, 2017

Strategi för skogen

Här presenteras en enkel strategi för skogsbruk som förhoppningsvis gynnar både samhället och naturen. Det borde vara möjligt att fokusera mer på biologisk mångfald i skogen än på att skogen ska fortsätta att vara en kolsänka.

Först lite fakta om hur virkesförrådet har utvecklats i svenska skogen de senaste 200 åren. Den visar att vi har mer skog ("virke") nu än för 100 åren (källa):

Virkesförrådet i skogen
Den sista tiden har det diskuterats om skogen ska vara en kolsänka (dvs att virkesförrådet i svensk skog ska fortsätta växa) eller om vi kan ta ut mer "skog" (virke, massa och grot ) - dvs att vi skulle ta ut samma mängd skog som växer till varje år (tillväxten på produktiv skogsmark är ungefär 116 miljoner m3sk per år).