onsdag, april 03, 2019

Miljömål inom skogssektorn

Jag som #gillaskog försöker hänga med kring "statusen för skogen". Läste t ex Gunnar Lindens text: "Kan miljömål i skogen nås?" (och  Dags poängfulla kommentarer). Därefter googlade jag: "Kan miljömål i skogen nås". Fick intressanta träffar:

måndag, januari 28, 2019

Energi och naturresurser

Det finns mycket bra information om Sveriges energisystem på Ekonomifaktas webb-plats "Energitillförsel".
Sveriges totala energitillförsel 2016
Sveriges totala energitillförsel 2016Mer om kursen "Energi och naturresurser" (MTK105), 7,5 hp på Mälardalens högskola.

Energiförsörjning i världen
Och på IEA:s hemsida finns bra information om den globala energiförsörjningen (källa):