tisdag, september 12, 2017

Energi i världshistorien - del 2

Gick på miljöhistorian igenom energitransitioner avspeglat genom "Prime Movers" (PM) på global nivå. Här benämns tekniker för att omvandla energi för "Prime Movers" eftersom det under lång tid var människor och djur (främst oxar och hästar) som utförde allt arbete. Det var först med ångmaskinen, runt år 1700/1800, som vi fick en industriell revolutionen, vilket visas i bilden nedan:
Ovanstående bild är talande och poängrik, både med avseende på att den visar på hur snabbt omvandlingen gått, och hur vi nu är beroende av "combustion engines".

Nedan följer mer om

måndag, september 11, 2017

Massutdöende

"Humanity will go down if it does not address climate change" säger påven @Pontifex. Så kan det kanske bli...

Vi har haft flera massutdöenden de sista 500 miljoner åren. Några menar att vi har haft fem stycken massutdöenden (och att vi är inne i ett sjätte just nu) (se t ex denna källa). Nedan följer en text om massutdöende som bygger på en artikel om massutdöende på Wikipedia. Där listas sex massutdöende som varit för länge sedan (de har även med ett utdöende, "det första", som anses ha skett för 488 miljoner år sedan), samt ett utdöende som vi kan anses vara inne i nu. Masstudöenden hör delvis samman med stora temperaturförändringar under denna tid:

torsdag, september 07, 2017

Energi i världshistorien

Gick på miljöhistorian igenom Energi i världshistorien. Energi är grekiska en-egon "i kraft" eller inneboende kraft. Termodynamikens första och andra lag, och skillnad mellan energi, Exergi (den användbara energin) och entropi, där lägre entropi betyder högre ordning (högre energitäthet). Se mer fakta på www.iiasa.ac.at och Primary, Final and Useful Energy Database (PFUDB);


Gick igenom Tony Wrigly (arealbegränsningar), Mathus, David Ricardo, Adam Smith.

onsdag, september 06, 2017

Great Divergence


Gick på miljöhistorian igenom "Great Divergence(OBS inte samma som Great Acceleration):
"Great Divergence" is a term made popular by Kenneth Pomeranz's book by that title, (also known as the European miracle, a term coined by Eric Jones in 1981)[3] referring to the process by which the Western world (i.e. Western Europe and the parts of the New World where its people became the dominant populations) overcame pre-modern growth constraints and emerged during the 19th century as the most powerful and wealthy world civilization" (källa)
Det finns en omfattande debatt kring "Great Divergence". Inom kursen Miljöhistoria fokuseras på de förkaringar som har en biologisk förklaring (beskrivs även som "miljödeterminism"). Här fokusers två författares förklaringar, Crosby och Diamond:

fredag, september 01, 2017

Great Acceleration


Stötte på uttrycket "Great Acceleration" (eller "global change", eller International Geosphere Biosphere Programme (IGBP)) som på ett bra sätt sammanfattar åren efter 1950-:
The second half of the 20th Century is unique in the history of human existence. Many human activites reached take-off points sometime in the 20th Century and sharply accelerated towards the end of the century.

The last 60 years have without doubt seen the most profound transformation of the human relationship with the natural world in the history of humankind. (källa)

tisdag, augusti 29, 2017

Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv

Kursen Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv sammanfattas nedan:

På introduktionen samspelet mellan samhällsutveckling och miljö nämndes att miljöhistoria har tre olika inriktningar:

onsdag, maj 17, 2017

Individuell uppsats inom MKB kurs

Här presenteras den individuella uppsats som togs fram inom MKB-kursen under våren 2017. Min uppsats fick rubriken "Granskning av möjligheter och svårigheter i samband med "public participation" (samråd)" (länk till pdf-fil, sammanfattning nedan; sammanfattning på Storify). Därefter presenteras ämnesområdet ekosystemtjänster eftersom den uppsats som jag opponerar på tar upp just ekosystemtjänster inom MKB.

Jag har skrivit om "public participation (samråd) inom vindkraftsområdet. Närmare bestämt ett projekt rörande en tänkt vindkraftspark på Bergön i Kalix skärgård. Nedan en bild som visar den höjd över havet som olika byggnader och vindkraftverk har (bland annat den tänkta vindkraftsparken på Bergön (länk till det arbetsrum där senaste versionen av uppsatsen ligger):