onsdag, januari 09, 2019

Vattenkvalitet och vattenrening

Det finns många intressant kurser, "Vattenkvalitet och vattenrening"(MDH-13074; MTK313) är en sådan webbaserad distanskurs, med webbaserade övningar. Kursen syfte är att: "ge fördjupade kunskaper om vattenkvalitet och vattenreningstekniker".

Vad som ska göras innan start. Ett intressant moment inom webbaserade kurser är att "komma igång", fixa konto, användarnamn, veta "var man ska klicka", kommunicera med mera. Jag har per den 9 januari precis börjat med att försöka komma igång, komma in i systemet.

onsdag, oktober 10, 2018

tisdag, januari 16, 2018

Klimat- och energistrategi för Skåne

Nedan lite funderingar och reflektioner kring ny Klimat- och energistrategi för Skåne som nu är ute på remiss. Man har rätt att komma med synpunkter till 15 mars. Det finns höga mål i rapporten av typen "Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 % lägre än 1990" och "Energianvändningen ska vara minst 20 % lägre 2030 än 2005 och utgöras av minst 80 % förnybar energi":


Vore intressant att veta hur utsläppen, användningen av förnybar energi, ser ut nu, hur utvecklingen gått mellan 1990-2017. Växthusgaserna har, enligt pressrelease januari 2018, minskat med 30 % mellan 1990 och 2015.

Bioenergi i form av GROT och i form av biodrivmedel

Sista tiden har vi kunna läsa om "krigföring" mot svensk energipolitik, gällande bioenergi/biobränsle, t ex i rubriker som: "Vissa krafter i EU-parlamentet vill se stora försämringar när det gäller möjligheten att producera förnybar energi såsom biodrivmedel från skogens produkter. Vi måste nu besvara krigföringen mot svensk miljöpolitik".

När man läser ovanstående och andra artiklar inom samma ämne är det svårt att se om det är biodrivmedel som står i fokus, eller om det är även bioenergi i form av uttag av grenar och toppar (GROT)? Kan någon ge mig ett svar?

Är det möjligt att potentialen för uttag av grenar och toppar (GROT) är stor, medan det är uttaget av bioenergi som ska bli biodrivmedel som EU-politiker vill begränsa?

lördag, januari 06, 2018

Miljöredovisning, miljönyckeltal och uppföljning av miljöarbete

Fick en fråga:
Jag driver på uppföljning o analys arbetet på X o saknar som sagt bra uppföljning gällande miljömålen. De ör också lite dåligt kommunicerade. Ska läsa in mig på huvudmannens västra X;s mål. Har du spontant någon forskningsartikel eller bra bok gällande miljöredovisning, miljönyckeltal, uppföljning mm?
Som vanligt tycker jag frågan är mer intressant än det svar jag ev kan leverera. Spontant kan jag själv tycka att jag borde ha  en: "forskningsartikel, en bra bok gällande miljöredovisning, miljönyckeltal" eller en utvecklad syn på hur miljöuppföljning kan gå till.

onsdag, december 13, 2017

Andelen förnyelsebara energibärare

Nedan kan noteras att målnivån för andelen förnybart i Sverige är passerad. År 2015 uppgick den totala andelen förnybar energi till 53,9 procent, vilket är 1,4 procentenheter högre högre än under 2014. Målet är att komma över 50 % till år 2020. (Energimyndigheten, "Energiindikatorer 2017"; se även):
– Framför allt är det användningen av biobränsle inom transportsektorn och vindkraftens utbyggnad som bidragit till att öka andelen förnybart de senaste åren, säger Alexander Meijer, analytiker på Energimyndigheten (källa).

Globala tillgången på förnyelsebara energibärare

Globala tillgången på förnyelsebara energibärare ("Global renewable resource base" (Exajoule/år)) (källa Johansson et al, 2004; Reserachgate, Academia.edu)

tisdag, december 12, 2017

Hur skapar Sverige förutsättningar för hållbara transporter?

I juni 2017 röstade riksdagen igenom ett nytt klimatpolitiskt ramverk som säger att 2045 ska vi inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och med sektorsmål för inrikes transporter (inrikesflyg undantaget) om en minskning av växthusgaserna med minst 70 % till år 2030 jämför med 2010 (en källa). Bioenergi, biodrivmedel, kommer spela en stor roll i denna omställning. Även elbilar hoppas många på. Men klarar vi denna omställning när man inom EU bara har en målet att minska växthusgaserna med 10 % mellan 2010 och 2013!?

I Ny Teknik den 14 dec 2017 kunde vi läsa:
Omställningen bort från fossilt måste påskyndas rejält och kan bara genomföras med hjälp från biodrivmedel, skriver forskarna Ann-Charlotte Mellquist och Mats Williander på RISE samt Mattias Goldmann, Fores och Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.
Ett mål inom EU är att de förnybara drivmedlen ska vara minst 10 % av alla drivmedel år 2020. Det är mål Sverige redan har klarat (mer om biodrivmedel här). Men det är inte ett speciellt högt ställt mål. Och vi behöver fler mål framåt. Jag är osäker på om det finns något nationellt mål om andelen elbilar framåt (just nu är andelen elbilar, enligt nedan, ungefär 1 %).

Totalt är endast 6 av 100 nya bilar el, laddhybrid, gas eller bioetanol:

söndag, december 10, 2017

Artskydd i Sverige

Ett stort område: hotet mot vilda arter, den biologiska mångfalden, presenteras här kort. Just nu bygger reflektionerna på Dag Lindgrens undersökningar i "Överbeskydd av arter i svenska skogen?":Det som kan diskuteras är Rockström et al (2009) bild av nio miljöproblem, där "utarmning av biologisk mångfald" sticker ut.