torsdag, oktober 19, 2017

Naturkatastrofer

Har för avsikt att skriva om naturkatastrofer ur ett miljöhistoriskt perspektiv. Jag har dock inte helt klart för mig infallsvinkeln, bl a eftersom det finns så mycket spännande statistik att "ösa ur" om man tittar i CRED:s databas och CREDs rapporter. Dessa data måste kombineras med kurslitteratur från kursen i Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv (se även tidigare inlägg).

Jag har tidigare förundrats över att jordbävningen i Haiti den 12 januari 2010 som orsakade 217 000 människors död "bara anses vara värd" 8 miljarder dollar (CRED 2010). Medan jordbävningen året efter utanför Japans kust (som förorsakade mindre än en tiondel så många döda jämfört med i Haiti året innan (19 850 människor miste livet), men värdet som förstördes i Japan uppskattas till mer än 20 gånger mer (210 miljarder dollar) än "värdet" av Haiti katastrofen (8 miljarder dollar) (CRED 2011).

Haiti 2010:

Japan 2011:

torsdag, oktober 12, 2017

Solenergi

Har tagit fram en modell som beskriver olika storlekar av solfångare som producerar el, dvs solceller. Den ligger på nätet och visas nedan:

Jag har på annan plats beskrivit möjligheten att kombinera solceller, solcellsbatteri och elbil. Allt för att få till en smart kombination av elenergianvändning och elenergiförsörjning som gynnar både den enskilda och samhället i stort (i och med att det är möjligt att sälja el när samhället behöver mycket el, t ex under kalla soliga vinterdagar).

lördag, oktober 07, 2017

Syn på artskyddsförordningen

Har en tid försökt förstå artskyddsförordningen och den syn som Skogsstyrelsen/Naturvårdsverket och Skogsindustrin har på förordningen. Förordningen har tolkats på olika sätt i och med förekomsten av t ex lavskrikan.

Så här skriver Skogsstyrelsen efter dom i mark- och miljödomstolen den 6 okt 2017 (på Twitter):

måndag, oktober 02, 2017

Strategi för skogen

Här presenteras en enkel strategi för skogsbruk som förhoppningsvis gynnar både samhället och naturen. Det borde vara möjligt att fokusera mer på biologisk mångfald i skogen än på att skogen ska fortsätta att vara en kolsänka.

Först lite fakta om hur virkesförrådet har utvecklats i svenska skogen de senaste 200 åren. Den visar att vi har mer skog ("virke") nu än för 100 åren:

Virkesförrådet i skogen
Den sista tiden har det diskuterats om skogen ska vara en kolsänka (dvs att virkesförrådet i svensk skog ska fortsätta växa) eller om vi kan ta ut mer "skog" (virke, massa och grot ) - dvs att vi skulle ta ut samma mängd skog som växer till varje år (tillväxten på produktiv skogsmark är ungefär 116 miljoner m3sk per år).

tisdag, september 12, 2017

Energi i världshistorien - del 2

Gick på miljöhistorian igenom energitransitioner avspeglat genom "Prime Movers" (PM) på global nivå. Här benämns tekniker för att omvandla energi för "Prime Movers" eftersom det under lång tid var människor och djur (främst oxar och hästar) som utförde allt arbete. Det var först med ångmaskinen, runt år 1700/1800, som vi fick en industriell revolutionen, vilket visas i bilden nedan:
Ovanstående bild är talande och poängrik, både med avseende på att den visar på hur snabbt omvandlingen gått, och hur vi nu är beroende av "combustion engines".

Nedan följer mer om

måndag, september 11, 2017

Massutdöende

"Humanity will go down if it does not address climate change" säger påven @Pontifex. Så kan det kanske bli...

Vi har haft flera massutdöenden de sista 500 miljoner åren. Några menar att vi har haft fem stycken massutdöenden (och att vi är inne i ett sjätte just nu) (se t ex denna källa). Nedan följer en text om massutdöende som bygger på en artikel om massutdöende på Wikipedia. Där listas sex massutdöende som varit för länge sedan (de har även med ett utdöende, "det första", som anses ha skett för 488 miljoner år sedan), samt ett utdöende som vi kan anses vara inne i nu. Masstudöenden hör delvis samman med stora temperaturförändringar under denna tid: