onsdag, november 15, 2017

Begreppet "miljö"

Att det är möjligt att uppfatta begreppet "miljö" som relationen mellan samhället och natur fick jag från Hydén (1997) "Hur kunskapslandskapet kan förmås att matcha jordmanteln" (The correspondence between Knowledge about Landuse and Landcover), in Tuija Hilding-Rydevik (ed), Samspelet Mark-Vatten-Miljö (The Interplay between Land-Water-Environment), FRN (Swedish Council for Planning and Coordination of Research).

Nedan ett utdrag från Lundgren (1998, s 29):

måndag, november 13, 2017

Seminarium: ”Territorium och miljö”

Utgående från sid 117–204 i Robin, Sörlin & Warde (2013) The Future of Nature är det möjligt att ställa några frågor. Vilken betydelse har geografin? Kan framtiden väljas eller inte? Hur utvecklas idén om miljö?

Vilken betydelse har geografin?

tisdag, november 07, 2017

Befolkning, tillväxt och hållbarhet

Seminarium: ”Befolkning, tillväxt och hållbarhet” 

Utgående från sid 15–116 i Robin, Sörlin & Warde (2013The Future of Nature är det möjligt att ställa några frågor. Är vi för många eller för giriga? Begränsas vi av kunskap eller resurser?


Är vi för många eller för giriga?

Beror miljöbelastningen på att vi är för många eller att [vissa] är för giriga? Thomas Malthus, som demografisk analys, menade redan 1798, "An Essay on the Principle of Population", att vi kommer bli för många eftersom befolkningsökningen ("the passion between the sexes is necessary and vill remain...", s 19) ökar snabbare än ökningen av matproduktionen. Hans lösning var att begränsa ("check") befolkningen. Knibbs (1928) menade "Humanity has both to be instructed and governed" för att få till en begränsad befolkningstillväx. Befolkningsfrågan ansågs vara av moralisk art, och lösningen kunde både gå via ökad kunskap eller via reglering. Han menade: "The time availabel for all necessary adjustments is to short that Man's immediate task is indeed a very heavy one, and it is inescapable" (sid 31). Borgström förde på 50-talet in "ghost acreage" (spörareal) för att peka vilka ytor varje land behöver för att försörja sin befolkning. Vi fick då tankar kring "carrying capacity" (ekologiskt fotavtryck?). Riktigt kul att höra Borgström här (1949) och här (1953) och här (1960).

torsdag, oktober 19, 2017

Naturkatastrofer

Har för avsikt att skriva om naturkatastrofer ur ett miljöhistoriskt perspektiv. Jag har dock inte helt klart för mig infallsvinkeln, bl a eftersom det finns så mycket spännande statistik att "ösa ur" om man tittar i CRED:s databas och CREDs rapporter. Definition av "katastrof" enligt CRED är att fler än 10 personer dött, eller att fler än 100 personer blivit påverkade. Dessa data ska kombineras med kurslitteratur från kursen i Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv (se även tidigare inlägg).

Jag har tidigare förundrats över att jordbävningen i Haiti den 12 januari 2010 som orsakade 217 000 människors död "bara anses vara värd" 8 miljarder dollar (CRED 2010). Medan jordbävningen året efter utanför Japans kust (som förorsakade mindre än en tiondel så många döda jämfört med i Haiti året innan (19 850 människor miste livet), men värdet som förstördes i Japan uppskattas till mer än 20 gånger mer (210 miljarder dollar) än "värdet" av Haiti katastrofen (8 miljarder dollar) (CRED 2011).

Haiti 2010:

Japan 2011:

torsdag, oktober 12, 2017

Solenergi

Har tagit fram en modell som beskriver olika storlekar av solfångare som producerar el, dvs solceller. Den ligger på nätet och visas nedan:

Jag har på annan plats beskrivit möjligheten att kombinera solceller, solcellsbatteri och elbil. Allt för att få till en smart kombination av elenergianvändning och elenergiförsörjning som gynnar både den enskilda och samhället i stort (i och med att det är möjligt att sälja el när samhället behöver mycket el, t ex under kalla soliga vinterdagar).

lördag, oktober 07, 2017

Syn på artskyddsförordningen

Har en tid försökt förstå artskyddsförordningen och den syn som Skogsstyrelsen/Naturvårdsverket och Skogsindustrin har på förordningen. Förordningen har tolkats på olika sätt i och med förekomsten av t ex lavskrikan.

Så här skriver Skogsstyrelsen efter dom i mark- och miljödomstolen den 6 okt 2017 (på Twitter):