onsdag, januari 09, 2019

Vattenkvalitet och vattenrening

Det finns många intressant kurser, "Vattenkvalitet och vattenrening"(MDH-13074; MTK313) är en sådan webbaserad distanskurs, med webbaserade övningar. Kursen syfte är att: "ge fördjupade kunskaper om vattenkvalitet och vattenreningstekniker".

Vad som ska göras innan start. Ett intressant moment inom webbaserade kurser är att "komma igång", fixa konto, användarnamn, veta "var man ska klicka", kommunicera med mera. Jag har per den 9 januari precis börjat med att försöka komma igång, komma in i systemet.