Om mig

Här presenteras tankar kring min roll som miljöekonom och controller som jag försöker koppla till en verklighet "bortom siffror".

Jag har arbetat som forskareInternationella Miljöinstitutet i Lund (1995-1998) och därefter som miljöexpert inom Ångpanneföreningen. Sedan 2001 har jag arbetat som business controller inom såväl privata som offentliga organisationer (mellan 2015-2017 som vik controller på Trafikverket). Nu är det tid för nya utmaningar för att en civilekonom/civilingenjör, med erfarenhet av verksamhetsutveckling, ekonomistyrning och  miljöfrågan (hela min profil på Linkedin).

Nils-Göran Olve (2006) tar i presentationen "Informationssystem och controllerns roll" upp proaktiva roller som analytiker, pedagog och förändringsagent:
Nils-Göran Olves tankar kring roller som analytiker, pedagog och förändringsagent ligger mycket nära de roller som jag har haft sista tiden.

Inga kommentarer: