torsdag, juni 26, 2008

Naturens gränsvärden

I DN kan man idag läsa: Behovet av nya gränsvärden för ett tiotal miljöparametrar är ett huvudtema för årets Tällberg Forum. Runt 450 deltagare - vetenskapsmän, politiker, näringslivsföreträdare, debattörer, allmänhet och media - har samlats i Tällberg. I år har föresatt sig att leverera direkta policyrekommendationer till världens makthavare.

När jag hörde denna nyhet på radio, att naturens gränsvärden, bl a halten koldioxid i atmosfären, överskridits, så slår det mig återigen att varje dag hör vi dessa miljönyheter nu. Spännande eller oroande?

Kan oljan och de produkter vi får från oljan bli så dyra att vi "automatiskt" närmar oss en ny världsordning?

Inga kommentarer: