onsdag, januari 25, 2017

Bedömning av effekter och konsekvenser

Bedömning av effekter och konsekvenser

Ordet miljökonsekvensbeskrivning avslöjar kärnan i MKB. För att lyckas med detta så ska analyser och beskrivningar av framtiden, och hur den kan te sig för oss människor, göras, och "vägen dit", vilket kan vara svårt.

En bild (och dess biltext) beskriver detta rätt bra. Utgångsläge ("baseline"), påverkan ("predicting magnitude"), effekt ("predicting significance"), konsekvens och skyddsåtgärder ("designing mitigation"):Exempel 1, 2, 3, 4, 5, på detta upplägg. När framtiden ska förutses behövs någon metod ("prediction methods"), som t ex mer eller mindre holistiska, extrapoolerande eller normativa (som back-casting). "Magnitude", ska förutses. Resultat ska relateras till en referensvärde, och jämföras med andra "impacts". Och sist, men inte minst, ska allt tolkas.

Det finns olika typer av referensvärden. Legala. "Backgrojnd/baseline". "Functional threshoulds. Och "social goals, targets och criteria". Frågeställningar: hur ska olika "impacts" jämföras? Hur ska allt tolkas och kommuniceras?

En rapport säger att röka 1,4 cigarett är lika med att vara i en kolgruva 1 timma, eller två daga i New York, eller 5 min i en kanot!?, eller åka 300 miles (50 mil), eller flyga 1000 miles (160 mil). Kan det stämma att det är ungefär lika farligt att åka 1 km bil, som att flyga 3 km?

Är det så att "effekter" är effekter på naturen, medan "konsekvenser" är konsekvenser för oss människor?

Uppdelning ovan, påminner om uppdelningen nedan (källa):

Vad som är signifikant för beslutsfattare:
  • Legala gränser
  • Funktionella gränser 
  • "Accetability"  (lokala normer och preferenser)

Inga kommentarer: