torsdag, februari 14, 2019

What Does Peak oil mean?

På sidan https://fusion4freedom.com/peak-oil-mean/ får man reda på mer om "peak oil":BP har gjort en rapport "BP Statistical Review of World Energy" (june 2018, originalhemsida) som ger en god överblick över global energianvändning. Denna rapport kan användas som en referens för att få en fördjupad förståelse av hur mycket energi som omvandlas och används i världen. Nedan en sammanfattning av rapporten:
Inga kommentarer: