torsdag, oktober 16, 2008

Vindkraft i Sverige - 1% av totala elproduktionen

Det finns ca 900 vindkraftverk med en effekt på mer än 50 kW i Sverige idag (januari 2008). Drygt 200 av dessa har byggts i Vindkompaniets regi. På Gotland finns ca 160 vindkraftverk som täcker 20 % av öns elbehov (0,9 TWh/år). Den sammanlagda installerade effekten i Sverige (januari 2008) är ca 800 MW. Under 2007 producerade vindkraften i Sverige ca 1,4 TWh vilket motsvarade 1 % av den totala elproduktionen på 140 TWh i landet.

Enligt Vindkraftsutredningen SOU 1999:75 skulle 10 TWh havsbaserad vindkraft kunna uppnås med ca 1 100 st 1,5 MW och ca 400 st 3 MW vindkraftverk, dvs totalt ca 1 500 vindkraftverk. Detta skulle kunna uppnås med t ex 15 stora vindkraftparker om vardera 100 vindkraftverk (Vindkompaniet, numera ox2).

Inga kommentarer: