söndag, oktober 12, 2008

Visioner och affärsidé

Arbetade med att ta fram vision och kärnvärden inom föräldrakooperativet Flygeln i helgen. Eftersom vi var på Leon, ett marknadsföringsbolag, så ville ordf berätta lite om hur de arbetar med att utveckla affärsidéerna åt deras kunder. Att Leon har en miljöprofil kunde till min glädje konstateras. Begrepp som vision, mission, kärnvärden och affärsidé ritades upp. (jämför med t ex SCA, Swedbank, Sweco). Kunde dock inte se, som jag finner naturlig, koppling till Richard Normann och SIAR skolan. Vi fick dock till en bra diskussion om vår förskolas kärnvärden.

Inga kommentarer: