torsdag, mars 19, 2015

Jordbrukets utmaningar

Gun Rudquist från Naturskyddsföreningen och Erik Steen Jensen, professor vid SLU, diskuterade den 19 mars 2015 i Lund Ekologisk och matbrist - jordbrukets utmaningar ur svenskt och globalt perspektiv. Diskussionen leddes mycket bra av miljöstrateg Linda Birkedal. Föreläsningen arrangeras av Lunds kommun och Naturskyddsföreningen, hela programmet:

Föredrag kring: Hållbar utveckling i Lund


Vi fick frågan hur stor jordbruksmark varje svensk behöver. Svar 0,4-0,5 hektar (ha). Vi fick frågan hur stor jordbruksmark som behövs för att försörja en vegetarian. Svar 0,07 ha. En fotbollsplan är 0,7 ha. Då kan vi räkna ut hur många människor en fotbollsplan kan försörja med mat, beroende på om man äter ”vanligt”, 
eller är vegetarian. Det finns 2,6 miljoner ha jordbruksmark i Sverige. Nu kan vi räkna ut vår självförsörjningsgrad (diskuteras här, svar: ungefär 50% ; förvånansvärt lågt värde).

Kvävetillförseln till jordbruket behöver reduceras med 60 % för att klara planetens gränser, sa Erik.

Hur mycket minska skörd får lantbrukaren vid ekologisk odlande (siffrorna varierade mellan 60 % och 90 %). Erik Steen Jensen menade att den genomsnittliga siffran är 80 %. Blev en hel del diskussion med nyttan med ekologiskt jordbruk. Krav-godkända livsmedel är ett marknadskoncept (inte det slutgiltiga målet, eftersom kraven ändras, höjs). Vi pratade om närproducerat, bra, men bör kombineras med krav på produktionssätt (eftersom närproducerat inte säger något om produktionssätt).

Tittar vi på begreppet ekologiskt fotavtryck så ser vi att i Sverige krävs en hektar jordbruksmark för att försörja en person med livsmedel, men vi har bara (enligt konceptet ekologiskt fotavtryck) bara tillgång till 0,78 ha jordbruksmark per person. Vilket ger en självförsörjningsgrad gällande livsmedel på 78 %. Olika källor kan ta med olika saker, men vi ser att i båda källorna krävs mer jordbruksmark än vad vi har tillgång till!? Och då lever vi ändå i ett relativt stort och glesbefolkat land.


Kan läsa mer i skriften: ”Jordbruket vid ett vägskäl”  .

Inga kommentarer: