torsdag, mars 12, 2015

Staffan Laestadius om ”klimatet och välfärden"

Intressant att höra Staffan Laestadius (SL) berätta om ”klimatet och välfärden – en policyanalys; villkoren för en strukturomvandling”. SL har en ambition att vara akademisk, politisk och folkbildande.  SL visade kurvor hur temperatur och koldioxidhalt varierat flera 100 000-tals år tillbaka, men menade samtidigt att det är de sista 200 åren som är intressanta. Vi har hört många av rapporterna: Arktis istäcke minskar, hela Grönlands istäcke smälte under en viss tid, glaciärerna har minskat med i genomsnitt 11 meter etc etc. SL menar att vi sitter i fundamentala inlåsningar, lever i en modernitet, som gör oss fossilberoende. Även om intensiteten minskar (att vi får ut mer nytta per insatt enhet fossil energi) så ökar totala utsläppen och utsläppen av koldioxid per capita.  Vi behöver fokusera på omvandling till nya sektorer enligt SL. Produktion måste i ökad utsträckning ske i gröna sektorer (som kultur, tjänster, hantverk etc). SL sa dock att det finns svårigheter, som t ex att arbetslösheten är 11 % i genomsnitt i Europa. Det behövs (vanlig?) tillväxt (och därmed ”vanliga” utsläpp av koldioxid) för att minska arbetslösheten, menar många. Samtidigt är kravet på samhället att halvera utsläppen av koldioxid för varje generation, dvs vi  som är yrkesaktiva nu bör/ska halvera utsläppen av koldioxid, sen ska våra barn halvera utsläppen igen, och våra barnbarn bör/ska halvera utsläppen av koldioxid igen!  Det finns mycket att göra, t ex menade SL så kan vi ha 10 gånger så mycket vindkraft per ytenhet i Sverige (och producera över 100 TWh el/år, jämfört med drygt 10 som idag) och ändå bara ha lika mycket vindkraft per ytenhet som Tyskland har idag.

En intressant parallell till SL:s tankar kring en omställning som krävs nu, och som kan hämta inspiration från den omställning som skedde på 70-talet, är de omställningsperioder, med ungefär 40-års cykler, som Lennart Schön pratar om.

Källor: liknande slideshare, Se mer i UR programmet "En bok en författare-Klimatet och välfärden", inlägg på Twitter.[youtube=http://youtu.be/yvIrsy_hZxA]

Inga kommentarer: