onsdag, maj 17, 2017

Individuell uppsats inom MKB kurs

Här presenteras den individuella uppsats som tas fram inom MKB-kursen under våren 2017 (länk till pdf-fil, och länk till det arbetsrum där senaste filerna ligger; kortlänk bit.ly/samrad_vindkraft):


Vi har lämnat in texten den 24 maj för att diskutera varandras texter på seminarium den 1 juni. Fortfarande tar jag tacksamt och gärna emot  kommentar, rättningar och reflektioner kring texten, eftersom vi har på oss till den 12 juni att "justera" texten (kanske förkorta!). (Jag har på annan plats här skrivit vad kursen har tagit upp under de föreläsningar och övningar som varit).


Ekosystemtjänster
Läser en spännande rapport, som jag ska opponera på den 1 juni, "Ekosystemtjänster inom MKB". Självklart ser jag även till vad som skrivs på Twitter i ämnet #ekosystemtjänster. Ser bland annat nedanstående


Inga kommentarer: