tisdag, augusti 29, 2017

Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv

Kursen Miljöhistoria ur ett ekonomiskt perspektiv sammanfattas nedan:

På introduktionen samspelet mellan samhällsutveckling och miljö nämndes att miljöhistoria har tre olika inriktningar:


1. Studier av hur natuen satt gränser för mänsklig utveckling. Skillnader i naturförutsättningar och klimat undersöks.
2. Mänsklig miljöpåverkan.
3. Samspelet mellan människa och natur.

Exempel på litteratur: Bernes & Lundgren (2009) Bruk och missbruk av naturens resurser, monitor 21, Naturvårdsverket (Akademibokhandeln; Adlibris, studentapan)

Inga kommentarer: