tisdag, december 12, 2017

Hur skapar Sverige förutsättningar för hållbara transporter?

I juni 2017 röstade riksdagen igenom ett nytt klimatpolitiskt ramverk som säger att 2045 ska vi inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och med sektorsmål för inrikes transporter (inrikesflyg undantaget) om en minskning av växthusgaserna med minst 70 % till år 2030 jämför med 2010 (en källa). Bioenergi, biodrivmedel, kommer spela en stor roll i denna omställning. Även elbilar hoppas många på. Men klarar vi denna omställning när man inom EU bara har en målet att minska växthusgaserna med 10 % mellan 2010 och 2013!?

I Ny Teknik den 14 dec 2017 kunde vi läsa:
Omställningen bort från fossilt måste påskyndas rejält och kan bara genomföras med hjälp från biodrivmedel, skriver forskarna Ann-Charlotte Mellquist och Mats Williander på RISE samt Mattias Goldmann, Fores och Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.
Ett mål inom EU är att de förnybara drivmedlen ska vara minst 10 % av alla drivmedel år 2020. Det är mål Sverige redan har klarat (mer om biodrivmedel här). Men det är inte ett speciellt högt ställt mål. Och vi behöver fler mål framåt. Jag är osäker på om det finns något nationellt mål om andelen elbilar framåt (just nu är andelen elbilar, enligt nedan, ungefär 1 %).

Totalt är endast 6 av 100 nya bilar el, laddhybrid, gas eller bioetanol:


Och andelen el, gas och etanol av den totala mängden förbrukade drivmedel under ett år i Sverige är under 5 % eftersom vare sig elbilar eller etanolflexfuelbilar använder sig enbart av förnybara drivmedel.

Jag har på annat plats skrivit om biodrivmedel. Här skulle jag vilja försöka sammanfatta hur det är tänkt att vi ska nå hållbara transporter till 2045, och hur det är tänkt att Sverige ska nå sektorsmål för inrikes transporter (inrikesflyg undantaget) om en minskning av växthusgaserna med minst 70 % till år 2030 jämför med 2010. Frågan skulle kunna formuleras som:

Vad finns det för konkreta förslag på (ekonomiska) styrmedel för att nå sektorsmålet om att minska utsläppen av klimatgaser från inrikes transporter med 70 procent mellan 2010 och 2030?

Nedan andelen personbilar i trafik efter drivmedel 2015:

Nedan en del av (1:a sidan av 15) 2030-sekretariatets remissvar på Miljömålsberedningens slutbetänkande. Där står som första punkt i sammanfattningen om "delad målbild och sektorsmål" att sektorsmålet för inrikes transporter (inrikesflyg undantaget) är en minskning av växthusgaserna med minst 70 % till år 2030 jämför med 2010. Som punkt 4 föreslås "tydligare lagstiftningsförslag", som punkt 5 "Mer konstruktiv EU-syn". Punkterna är viktiga. Som 2030 sekretariatet skriver: "EU-förslag ger fortsatt stort fossilberoende". Är det verkligen så att vi i Sverige inte kan lägga fram några konkreta lagförslagen om förändrade (ekonomiska) styrmedel?

Många hoppas på elbilar. Men även tillverkningen av bilbatterier förorsakar utsläpp av växthusgaser:
Hoppas och tror att dessa utsläpp ingår när vi går mot sektorsmål för inrikes transporter (inrikesflyg undantaget) om en minskning av växthusgaserna med minst 70 % till år 2030 jämför med 2010. Någon som vet om dessa utsläpp ingår när utfall ska jämföras mot sektorsmålet?

Inga kommentarer: