torsdag, juni 26, 2008

Naturens gränsvärden

I DN kan man idag läsa: Behovet av nya gränsvärden för ett tiotal miljöparametrar är ett huvudtema för årets Tällberg Forum. Runt 450 deltagare - vetenskapsmän, politiker, näringslivsföreträdare, debattörer, allmänhet och media - har samlats i Tällberg. I år har föresatt sig att leverera direkta policyrekommendationer till världens makthavare.

När jag hörde denna nyhet på radio, att naturens gränsvärden, bl a halten koldioxid i atmosfären, överskridits, så slår det mig återigen att varje dag hör vi dessa miljönyheter nu. Spännande eller oroande?

Kan oljan och de produkter vi får från oljan bli så dyra att vi "automatiskt" närmar oss en ny världsordning?

onsdag, juni 25, 2008

150 vindkraftsverk i stockholmsområdet planerade

DN skriver idag om att det ska byggas 150 vindkraftsverk i stockholmsområdet. Det lär bli av den stora modellen på över en MW antar jag.

tisdag, juni 24, 2008

Kostnaden för att komma åt miljöproblemen

I DN kan man idag läsa att det kan bli billigare än man tänkt sig att komma åt miljöproblemen, främst syftar de på klimatfrågan som med rätta är het nu. Bra med lite positiva tankar kring klimatfrågan. Och det måste anses som rätt att olika miljöekonomiska styrmedel diskuteras.