Om mig

Här presenteras tankar kring min roll som miljöekonom och controller som jag försöker koppla till en verklighet "bortom siffror".

Jag har arbetat som forskareInternationella Miljöinstitutet i Lund (1995-1998) och därefter som miljöexpert inom Ångpanneföreningen. Sedan 2001 har jag arbetat som business controller inom såväl privata som offentliga organisationer. Först på SCA som controller, sen på Katrineholm Energi, och Statens institutionsstyrelse (SiS), och mellan 2015-2017 som vik controller på Trafikverket). Sedan 2018 är jag anställd på Lunds universitet som ekonom. Nu är det tid för nya utmaningar för att en civilekonom/civilingenjör, med erfarenhet av verksamhetsutveckling, ekonomistyrning och  miljöfrågan (hela min profil på Linkedin).

Nils-Göran Olve (2006) tar i presentationen "Informationssystem och controllerns roll" upp proaktiva roller som analytiker, pedagog och förändringsagent:
Nils-Göran Olves tankar kring roller som analytiker, pedagog och förändringsagent ligger mycket nära de roller som jag har haft sista tiden.

Inga kommentarer: