onsdag, april 10, 2013

Klimatförändringar i nutid och i geologisk tid

Vilka fenomen och aktiviteter kan sättas  i samband med klimatförändringar?  En klimatförändring som diskuteras mycket nu är ökad växthuseffekt, dess orsaker, hur mycket effekten ökar, och vad den leder till, just nu och i framtiden. Vi har sedan 100 år tillbaka en ökande växthuseffekt och vi ska i denna text se hur katastrofer som översvämningar och eventuellt stormar har ökat i antal sista tiden. Dessa tankar finns även i pdf-fil, och på yompu; som skrivits inom en kvällskurs.

Vi ska även här se att klimatet förändrats många gånger under jordens historia (Wolfarth och Björck (2007) "Vart är klimatet på väg"; Björck  (2008) "Jordens ständigt föränderliga klimat";  KVA (2009) "Uttalande av akademien om klimatförändringar").  Vi ska se till klimatförändringar både i nutid (ett 10-tal år, det ska ha gått 30 år innan man kan tala om klimatförändringar; ett exempel är de sista 10 årens vikande temperaturökning som inte ännu helt tolkats som en klimatförändring, dvs  klimatkänsligheten har ännu inte omräknats) och lång tid (100 000-tals, till och med miljontals år). Undertecknad vill direkt säga det är svårt att med trovärdighet visa på kausala samband (att X påverkar och leder till Y), speciellt svårt är det att visa att X, och endast X, leder till Y, både eftersom det är vetenskapligt svårt och eftersom det säkert med stor sannolikhet sällan är så endast X leder till Y. Speciellt svårt är det med klimatförändringar eftersom de per definition sker över längre tid, vilket gör att man inte ska se till enskilda år eller enskilda regioner. Här ska vi därför se globalt och över längre tid (minst 10-tals år).