måndag, december 12, 2022

Potential för ny vindkraft i södra Sverige

Det finns potential för ny vindkraft i södra Sverige. Ska stor mängd effekt tillföras elsystemet är det främst havsbaserad vindkraft som är möjlig att bygga i närtid. Det finns flera projekt "på gång". Några är:
Siffrorna ovan kan jämföras med hela Skånes elbehov som ligger kring 13 TWh/år (källa).


torsdag, september 22, 2022

Samråd - MKB - Tetra Pak

Tetra Pak ansöker 2022 frivilligt om (miljö)tillstånd enligt 9 kap miljöbalken. "Underlag för avgränsningssamråd" (UAS) per 22-06-22, låg som underlag för ett avgränsningssamråd torsdag den 22 sept 2022 (se mer om avgränsningssamråd i 6 kap. 29-32 § miljöbalken).


" Underlag för avgränsningssamråd" är en produkt som tas fram innan en färdig MKB (miljökonsekvensbeskrivning). Det framfördes på första samrådet dem 22 sept att det borde vara ett samråd (även) när MKB:n är färdig. 

onsdag, september 14, 2022

Lönsamhet för 4 MW vindkraftverk

Lönsamhet för 4 MW vindkraftverk kan räknas ut med denna kalkyl. Nedan ser ni en del av kalkylarket. Lättast för att se helheten och kunna ändra indata (gulmarkerat) är att klicka här och öppna upp hela kalkylarket.


Ovanstående vindkraftskalkyl finns även redovisad på hemsidan.

Samma kalkylstruktur som ovan har använts i ekonomisk kalkyl för kärnkraft.

måndag, september 05, 2022

Kommande stora vindkraftsprojekt

vindbrukskollen ser man bl a data kring kommande stora vindkraftsprojekt.  Se även denna rapport från 2022 om havsbaserad vindkraft (notis om detta). Ser man "bara" till de som planeras till havs, i "Sveriges ekonomiska zon", får man följande tabell (klicka på bilden för att kunna se):


Man kan se att det är 21 stycken projekt som nio stycken verksamhetsutövare har på gång enligt ovan. Det är som sagt 21 projekt med totalt 3273 stycken vindkraftsverk, där vart och ett beräknas producera drygt 63 GWh el per år per verk i medeltal. Totalt 207 TWh/år!


måndag, augusti 29, 2022

Mat och miljö

Kursen Mat och miljö (alt), hänvisar till tre program kring "Så orsakade vi klimatkrisen", t ex avsnittet om vattnet. Just hur vattnet håller på att ta slut visas även med all tydlighet även i "Dagen då vattnet tar slut".


Programmet: "Planet under press"

Och texter som: Neuman. N., Marschall. M. Matkonsumtion och klimatförändringar i Neuman. N. (Red) Mat och ätande, Sociologiska perspektiv. 2019. Studentlitteratur. Kap. 16.