onsdag, oktober 10, 2018

Senaste inom vindkraftsjuridiken

Pia Pehrson berättade om det senaste inom vindkraftsjuridikenSkåne vindkraftsakademis årsmöte. Hon utgick från att vi från och med 1 januari 2018 fått nytt kapitel 6 i miljöbalken (MB). Ett kapitel som just tar upp hur en miljöbedömning / miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska göras. Bakom nya kapitel 6 i MB finns MKB-direktivetprop 2016/17:200 och  Miljöbedömningsförordningen 2017:966.

tisdag, januari 16, 2018

Klimat- och energistrategi för Skåne

Nedan lite funderingar och reflektioner kring ny Klimat- och energistrategi för Skåne som nu är ute på remiss. Man har rätt att komma med synpunkter till 15 mars. Det finns höga mål i rapporten av typen "Utsläppen av växthusgaser i Skåne ska vara minst 80 % lägre än 1990" och "Energianvändningen ska vara minst 20 % lägre 2030 än 2005 och utgöras av minst 80 % förnybar energi":


Vore intressant att veta hur utsläppen, användningen av förnybar energi, ser ut nu, hur utvecklingen gått mellan 1990-2017. Växthusgaserna har, enligt pressrelease januari 2018, minskat med 30 % mellan 1990 och 2015.

Bioenergi i form av GROT och i form av biodrivmedel

Sista tiden har vi kunna läsa om "krigföring" mot svensk energipolitik, gällande bioenergi/biobränsle, t ex i rubriker som: "Vissa krafter i EU-parlamentet vill se stora försämringar när det gäller möjligheten att producera förnybar energi såsom biodrivmedel från skogens produkter. Vi måste nu besvara krigföringen mot svensk miljöpolitik".

När man läser ovanstående och andra artiklar inom samma ämne är det svårt att se om det är biodrivmedel som står i fokus, eller om det är även bioenergi i form av uttag av grenar och toppar (GROT)? Kan någon ge mig ett svar?

Är det möjligt att potentialen för uttag av grenar och toppar (GROT) är stor, medan det är uttaget av bioenergi som ska bli biodrivmedel som EU-politiker vill begränsa?

lördag, januari 06, 2018

Miljöredovisning, miljönyckeltal och uppföljning av miljöarbete

Fick en fråga:
Jag driver på uppföljning o analys arbetet på X o saknar som sagt bra uppföljning gällande miljömålen. De ör också lite dåligt kommunicerade. Ska läsa in mig på huvudmannens västra X;s mål. Har du spontant någon forskningsartikel eller bra bok gällande miljöredovisning, miljönyckeltal, uppföljning mm?
Som vanligt tycker jag frågan är mer intressant än det svar jag ev kan leverera. Spontant kan jag själv tycka att jag borde ha  en: "forskningsartikel, en bra bok gällande miljöredovisning, miljönyckeltal" eller en utvecklad syn på hur miljöuppföljning kan gå till.