torsdag, september 20, 2012

Hur de första dinosaurierna blev funna

Om taxonomi, nomenklatur och hur de första dinosaurierna blev funna

Inom kursen Dinosauriernas värld, 7,5 hp andra träff berättade Mats Eriksson om taxemoni (läran om släktskapsförhållanden) och nomenklatur (läran om hur rätt namn skapas för djur (ICZN) och växter (ICBN)). T ex nämndes artnamnet för Tyrannosaurus rex (som betyder Stor ödla kung, bilder), som kan skrivas ut strikt Tyrannosaurus rex s.s. och i vid bemärkelse Tyrannosaurus rex s.l. Det finns typexemplar (holotyp) av varje art


Johan Lindgren berättade om kända geologiska personer som kan kopplas till dinosauriernas historia:

Jean Baptise de Lamarck (1744-1829), militär, banktjänsteman och botaniker. Tittade på ryggradslösa djur (evertebrata). Trodde utveckling kunde förvärvas mellan generationer.


George Cuvier (1769-1832) gör paleontologin till en del av zoologin. Jämförande anatomiers fader.

Mary Anning (1797-1847) letade själv upp mycket fossil i England, Dorset. Första fynden av fisködlor ()1811) och svanödlor (1821).

Willian Conybeare (1787-1857) kom fram till att jorden är nog 100 000-tals år.

William Buckland (1784-1856) verksam i Oxford, prof i geologi. Beskrev Megalosaurus 1824. Han gick på lårben och bäcken (som tydde på att det var ett däggdjur, och käke (som tydde på att det var en reptil).

James Hutton (1726-1797) skotte, läkare. Beskrev plutonism eller vulkanismens betydelse för jordens utveckling.

Charles Lyell (1797-1875) The present is the key to the past, uniformtarianism.

Gideon Mantell (1790-1852) läkare, fossilist ("geolog" var inte "uppfunnen) på fritiden. Beskrev Iguanodon.

Richard Owen (1804-1892) (hade Mantells ryggrad på skrivbordet... Myntar begreppet Dinosauria. Owen is probably best remembered today for coining the word Dinosauria (meaning "Terrible Reptile" or "Fearfully Great Reptile"). Vän med Darwin (introducerades av Lyell).

År 1770 hittades en stor skalle i Holland, Mosasaurus Conybeare. Redan från början blev det diskussioner kring vem som skulle förvalta/äga fossilen. C.K Hoffman finansierad utgrävnigarna, men Goddin ägde marken. 1794 krigade Frankrike mot Holland och tar helt fräckt fossilen efter Mosasaurus till Frankrike och Paris (där den finns än idag). Än idag vill Holland ha tillbaka fossilen! Detta djur ingår dock inte i dinosauriegruppen.

De tre fossiler av djur som skulle "definiera" Dinosaurier är: Iguanodon (1825 av Mantell), Megalosaurus (av Buckland)  och Hylaeosaurus (1832 av Owen och Mantell). Owen påpekade förekomsten av sacrum (fem sammanväxta kotor). Dessa nämndes på ett möte 1841, men det var 1842 som ordet dinosaurie förekom skriftligt första gången:
When Richard Owen first named the Dinosauria in 1842, based on the genera Iguanodon, Megalosaurus and Hylaeosaurus, he defined them as a group of large, extinct reptiles characterised byvarious anatomical features, primarily a fused sacrum: that is, the five or six vertebrae in the hip region are fused together.


Man gör en åtskillnad mellan fågelhöftade ("ornithishia", överst i bilden nedan) och ödelhöftade ("saurishia", underst i bilden nedan) dinosaurier:

Det som gör det lite förbryllande är att fåglarna ingår i gruppen ödelhöftade ("saurishia") dinosaurier!?

Man trodde länge att det funnits Prosauropoda (växtätare) i Sverige. Det finns kopior av Prosauropoda, närmare bestämt Plateosaurus, i Malmö just för att man ville visa hur de djur som man trodde man funnit rester av i Vallåkra, Skåne. Prosauropoda gav upphov till Sauropoda (långhalsade växtätande dinosaurier):


Men senare visade det sig att det var köttätande dinosaurier som funnits i Sverige, Skåne. Mer om det här.
Inom kursen ordnas i maj en exkursion.

Inga kommentarer: