onsdag, april 03, 2019

Miljömål inom skogssektorn

Jag som #gillaskog försöker hänga med kring "statusen för skogen". Läste t ex Gunnar Lindens text: "Kan miljömål i skogen nås?" (och  Dags poängfulla kommentarer). Därefter googlade jag: "Kan miljömål i skogen nås". Fick intressanta träffar:

fredag, februari 22, 2019

måndag, januari 28, 2019

Energi och naturresurser

Det finns mycket bra information om Sveriges energisystem på Ekonomifaktas webb-plats "Energitillförsel".
Sveriges totala energitillförsel 2016
Sveriges totala energitillförsel 2016Mer om kursen "Energi och naturresurser" (MTK105), 7,5 hp på Mälardalens högskola.

Energiförsörjning i världen
Och på IEA:s hemsida finns bra information om den globala energiförsörjningen (källa):

onsdag, januari 09, 2019

Vattenkvalitet och vattenrening

Det finns många intressant kurser, "Vattenkvalitet och vattenrening"(MDH-13074; MTK313) är en sådan webbaserad distanskurs, med webbaserade övningar. Kursen syfte är att: "ge fördjupade kunskaper om vattenkvalitet och vattenreningstekniker".

Vad som ska göras innan start. Ett intressant moment inom webbaserade kurser är att "komma igång", fixa konto, användarnamn, veta "var man ska klicka", kommunicera med mera. Jag har per den 9 januari precis börjat med att försöka komma igång, komma in i systemet.