onsdag, december 13, 2017

Andelen förnyelsebara energibärare

Nedan kan noteras att målnivån för andelen förnybart i Sverige är passerad. År 2015 uppgick den totala andelen förnybar energi till 53,9 procent, vilket är 1,4 procentenheter högre högre än under 2014. Målet är att komma över 50 % till år 2020. (Energimyndigheten, "Energiindikatorer 2017"; se även):
– Framför allt är det användningen av biobränsle inom transportsektorn och vindkraftens utbyggnad som bidragit till att öka andelen förnybart de senaste åren, säger Alexander Meijer, analytiker på Energimyndigheten (källa).

Globala tillgången på förnyelsebara energibärare

Globala tillgången på förnyelsebara energibärare ("Global renewable resource base" (Exajoule/år)) (källa Johansson et al, 2004; Reserachgate, Academia.edu)

tisdag, december 12, 2017

Hur skapar Sverige förutsättningar för hållbara transporter?

I juni 2017 röstade riksdagen igenom ett nytt klimatpolitiskt ramverk som säger att 2045 ska vi inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och med sektorsmål för inrikes transporter (inrikesflyg undantaget) om en minskning av växthusgaserna med minst 70 % till år 2030 jämför med 2010 (en källa). Bioenergi, biodrivmedel, kommer spela en stor roll i denna omställning. Även elbilar hoppas många på. Men klarar vi denna omställning när man inom EU bara har en målet att minska växthusgaserna med 10 % mellan 2010 och 2013!?

I Ny Teknik den 14 dec 2017 kunde vi läsa:
Omställningen bort från fossilt måste påskyndas rejält och kan bara genomföras med hjälp från biodrivmedel, skriver forskarna Ann-Charlotte Mellquist och Mats Williander på RISE samt Mattias Goldmann, Fores och Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige.
Ett mål inom EU är att de förnybara drivmedlen ska vara minst 10 % av alla drivmedel år 2020. Det är mål Sverige redan har klarat (mer om biodrivmedel här). Men det är inte ett speciellt högt ställt mål. Och vi behöver fler mål framåt. Jag är osäker på om det finns något nationellt mål om andelen elbilar framåt (just nu är andelen elbilar, enligt nedan, ungefär 1 %).

Totalt är endast 6 av 100 nya bilar el, laddhybrid, gas eller bioetanol:

söndag, december 10, 2017

Artskydd i Sverige

Ett stort område: hotet mot vilda arter, den biologiska mångfalden, presenteras här kort. Just nu bygger reflektionerna på Dag Lindgrens undersökningar i "Överbeskydd av arter i svenska skogen?":Det som kan diskuteras är Rockström et al (2009) bild av nio miljöproblem, där "utarmning av biologisk mångfald" sticker ut.

onsdag, december 06, 2017

Kurvor och människans tidsålder

Utgående från sid 433-525 i Robin, Sörlin & Warde (2013) The Future of Nature är det möjligt att fokusera på "Kurvor och människans tidsålder", det vill säga ett miljötänkande som utgår från frågor av typen: Hur kan data om miljön skapas? Hur kan vi leva i en värld där all natur är påverkad av människor? Hur förstår vi naturen och antropocen genom siffror, och vilka konsekvenser får det?

Part 9: Measuring: How Do We Turn the World into Data? (pp. 435-478)
Part 10: The Anthropocene: How Can We Live in a World Where There Is No Nature Without People? (pp. 479-525)

måndag, december 04, 2017

Biodrivmedel i Sverige

I juni röstade riksdagen igenom ett nytt klimatpolitiskt ramverk som säger att 2045 ska vi inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och med sektorsmål för inrikes transporter (inrikesflyg undantaget) om en minskning av växthusgaserna med minst 70 % till år 2030 jämför med 2010. Bioenergi kommer spela en stor roll i denna omställning. Bioenergi i uppvärmningssektor (inom fjärrvärmesektorn etc) spelar redan idag en stor roll. Hur är det med biodrivmedel inom transportsektorn?  Hur stor del av biodrivmedlen som används i Sverige är baserade på inhemska råvaror? Och klarar vi verkligen denna omställning när man inom EU bara har en målet att minska växthusgaserna med 10 % mellan 2010 och 2013!?