onsdag, april 03, 2019

Miljömål inom skogssektorn

Jag som #gillaskog försöker hänga med kring "statusen för skogen". Läste t ex Gunnar Lindens text: "Kan miljömål i skogen nås?" (och  Dags poängfulla kommentarer). Därefter googlade jag: "Kan miljömål i skogen nås". Fick intressanta träffar: