torsdag, oktober 16, 2008

Rädda jorden

Lester Brown skriver rätt ambitiöst i boken: Plan B 3.o - uppdrag rädda jorden, om hur vi just ska rädda jorden.

Vindkraft i Sverige - 1% av totala elproduktionen

Det finns ca 900 vindkraftverk med en effekt på mer än 50 kW i Sverige idag (januari 2008). Drygt 200 av dessa har byggts i Vindkompaniets regi. På Gotland finns ca 160 vindkraftverk som täcker 20 % av öns elbehov (0,9 TWh/år). Den sammanlagda installerade effekten i Sverige (januari 2008) är ca 800 MW. Under 2007 producerade vindkraften i Sverige ca 1,4 TWh vilket motsvarade 1 % av den totala elproduktionen på 140 TWh i landet.

Enligt Vindkraftsutredningen SOU 1999:75 skulle 10 TWh havsbaserad vindkraft kunna uppnås med ca 1 100 st 1,5 MW och ca 400 st 3 MW vindkraftverk, dvs totalt ca 1 500 vindkraftverk. Detta skulle kunna uppnås med t ex 15 stora vindkraftparker om vardera 100 vindkraftverk (Vindkompaniet, numera ox2).

Ny vindkraft och ny kärnkraft kostar lika mycket

Ny vindkraft och ny kärnkraft kostar lika mycket, 40 öre/kWh, enl flera källor (CVI, Nordling, Vindkompaniet). Vattenfall skriver 2006 att vindkraft kostar 66-82 öre/kWh (då räknar Vattenfall med en underhållskostnad på 15 öre/kWh). Vindkraft är enl Vattenfall det dyraste sättet att producera el:


Någon förvånad att Vattenfall kommer fram till detta?

Tyska energimyndigheten, Deutschen Energie-Agentur GmbH (Denas) har i uppdrag är att genomföra den tyska energipolitiken och enligt planerna ska 20 procent av all energi år 2015 komma från vindkraften. Redan idag har Tyskland 15.000 vindmöllor i drift och är därmed världens största vindkraftsproducent. En jättesatsning som är dyr (Johansson, S, 2007) (står dock ingen kostnad i öre/kWh). Någon som vet?

Väl värt att notera att Lundgren (1998) kom fram till att el från vindkraft och kraftvärmeverk också låg på samma nivå. Då ung 30 öre per kWh.

söndag, oktober 12, 2008

Visioner och affärsidé

Arbetade med att ta fram vision och kärnvärden inom föräldrakooperativet Flygeln i helgen. Eftersom vi var på Leon, ett marknadsföringsbolag, så ville ordf berätta lite om hur de arbetar med att utveckla affärsidéerna åt deras kunder. Att Leon har en miljöprofil kunde till min glädje konstateras. Begrepp som vision, mission, kärnvärden och affärsidé ritades upp. (jämför med t ex SCA, Swedbank, Sweco). Kunde dock inte se, som jag finner naturlig, koppling till Richard Normann och SIAR skolan. Vi fick dock till en bra diskussion om vår förskolas kärnvärden.