torsdag, oktober 16, 2008

Rädda jorden

Lester Brown skriver rätt ambitiöst i boken: Plan B 3.o - uppdrag rädda jorden, om hur vi just ska rädda jorden.

Vindkraft i Sverige - 1% av totala elproduktionen

Det finns ca 900 vindkraftverk med en effekt på mer än 50 kW i Sverige idag (januari 2008). Drygt 200 av dessa har byggts i Vindkompaniets regi. På Gotland finns ca 160 vindkraftverk som täcker 20 % av öns elbehov (0,9 TWh/år). Den sammanlagda installerade effekten i Sverige (januari 2008) är ca 800 MW. Under 2007 producerade vindkraften i Sverige ca 1,4 TWh vilket motsvarade 1 % av den totala elproduktionen på 140 TWh i landet.

Enligt Vindkraftsutredningen SOU 1999:75 skulle 10 TWh havsbaserad vindkraft kunna uppnås med ca 1 100 st 1,5 MW och ca 400 st 3 MW vindkraftverk, dvs totalt ca 1 500 vindkraftverk. Detta skulle kunna uppnås med t ex 15 stora vindkraftparker om vardera 100 vindkraftverk (Vindkompaniet, numera ox2).

Ny vindkraft och ny kärnkraft kostar lika mycket

Ny vindkraft och ny kärnkraft kostar lika mycket, 40 öre/kWh, enl flera källor (CVI, Nordling, Vindkompaniet). Vattenfall skriver 2006 att vindkraft kostar 66-82 öre/kWh (då räknar Vattenfall med en underhållskostnad på 15 öre/kWh). Vindkraft är enl Vattenfall det dyraste sättet att producera el:


Någon förvånad att Vattenfall kommer fram till detta?

Tyska energimyndigheten, Deutschen Energie-Agentur GmbH (Denas) har i uppdrag är att genomföra den tyska energipolitiken och enligt planerna ska 20 procent av all energi år 2015 komma från vindkraften. Redan idag har Tyskland 15.000 vindmöllor i drift och är därmed världens största vindkraftsproducent. En jättesatsning som är dyr (Johansson, S, 2007) (står dock ingen kostnad i öre/kWh). Någon som vet?

Väl värt att notera att Lundgren (1998) kom fram till att el från vindkraft och kraftvärmeverk också låg på samma nivå. Då ung 30 öre per kWh.

söndag, oktober 12, 2008

Visioner och affärsidé

Arbetade med att ta fram vision och kärnvärden inom föräldrakooperativet Flygeln i helgen. Eftersom vi var på Leon, ett marknadsföringsbolag, så ville ordf berätta lite om hur de arbetar med att utveckla affärsidéerna åt deras kunder. Att Leon har en miljöprofil kunde till min glädje konstateras. Begrepp som vision, mission, kärnvärden och affärsidé ritades upp. (jämför med t ex SCA, Swedbank, Sweco). Kunde dock inte se, som jag finner naturlig, koppling till Richard Normann och SIAR skolan. Vi fick dock till en bra diskussion om vår förskolas kärnvärden.

onsdag, augusti 06, 2008

Utsläpp per transportslag

Det kan vara svårt att relatera olika transportslag till varandra och man kan mäta på olika sätt. Nedan en källa som redovisar per personkilometer:

Till fots 0 g koldioxid per personkilometer
Cykel 0 g koldioxid per personkilometer
Tåg 6,7g koldioxid per personkilometer
Buss 56 g koldioxid per personkilometer
Samåkning 63 g koldioxid per personkilometer
Bil/taxi 190 g koldioxid per personkilometer
Flyg 160 g koldioxid per personkilometer

Ovanstående utsläpp för bilen förutsätter att det är en person i bilen
, och att bilen drar 0,8 liter per mil. Är det två personer i bilen så halveras självklart utsläppen. Charterresor släpper, pga tätare beläggning, ung hälften av reguljärt flyg.

Flygbränslepriserna har mer än dubblerats de senaste åren och fortsätter att stiga

2006 kunde man i Aftonbladet läsa: Experten förutspår prischock på flygresor i framtiden. Bränslepriserna har mer än dubblerats de senaste åren och fortsätter att stiga. - Det kan kosta en halv miljon att flyga över Atlanten om fem-tio år, säger Gunnar Lindstedt, reporter på Veckans Affärer.

En halv miljon för att flyga över Atlanten kanske var en "rubrikinformation", men andemeningen i artikeln lever vidare.

I samma artikel kan man läsa hur mycket en Airbus 340-300 (SAS långdistansplan) drar med 220 passagerare ombord på en resa tur och retur mellan Arlanda och Bangkok:
pi Jetbränsle: 169 294 liter
pi Jetbränsle per passagerare: 768 liter
pi Bränslekostnad per passagerare: 3 310 kr
pi Koldioxidutsläpp per passagerare: 1 935 kg
(motsvarar ungefär en normal årskörsträcka med bil).


Kina är världens största producent av förnyelsebar energi - och de ska satsa 2000 miljarder kr på förnyelsebar energi närmsta deceniet

Kina är världens största producent av förnyelsebar energi, enligt en ny rapport från den internationell klimatorganisationen The Climate Group. Det rapporterar Ekot.
Under 2007 producerade Kina sammanlagt 152 gigawatt förnyelsebar energi. Det är ungefär nio gånger så mycket som effekten av svensk vatten- och vindkraft.
Det närmsta decenniet kommer Kina att satsa mer än 2 000 miljarder kronor för att nå sina mål när det gäller förnyelsebar energi, säger en talesperson för The Climate Group.
Kina ligger dock fortfarande i topp även när det gäller utsläpp av växthusgaser.

torsdag, juni 26, 2008

Naturens gränsvärden

I DN kan man idag läsa: Behovet av nya gränsvärden för ett tiotal miljöparametrar är ett huvudtema för årets Tällberg Forum. Runt 450 deltagare - vetenskapsmän, politiker, näringslivsföreträdare, debattörer, allmänhet och media - har samlats i Tällberg. I år har föresatt sig att leverera direkta policyrekommendationer till världens makthavare.

När jag hörde denna nyhet på radio, att naturens gränsvärden, bl a halten koldioxid i atmosfären, överskridits, så slår det mig återigen att varje dag hör vi dessa miljönyheter nu. Spännande eller oroande?

Kan oljan och de produkter vi får från oljan bli så dyra att vi "automatiskt" närmar oss en ny världsordning?

onsdag, juni 25, 2008

150 vindkraftsverk i stockholmsområdet planerade

DN skriver idag om att det ska byggas 150 vindkraftsverk i stockholmsområdet. Det lär bli av den stora modellen på över en MW antar jag.

tisdag, juni 24, 2008

Kostnaden för att komma åt miljöproblemen

I DN kan man idag läsa att det kan bli billigare än man tänkt sig att komma åt miljöproblemen, främst syftar de på klimatfrågan som med rätta är het nu. Bra med lite positiva tankar kring klimatfrågan. Och det måste anses som rätt att olika miljöekonomiska styrmedel diskuteras.

torsdag, januari 03, 2008