lördag, september 11, 2021

Lennart Bengtsson

Nedan visas Lennart Bengtsson tankar kring hur klimatet kommer att förändras. Jag tittade på nedanstående två filmer efter jag läst artikeln: "Klimatforskarens råd till generation Greta". Bengtsson skrev vidare 2019 skrev boken: "Vad händer med klimatet?

I videon nedan diskuteras till att börja med hur stor höjning av medeltemperaturen blir vid en fördubbling av koldioxidhalten (från 280 ppm till 560 ppm). Den direkta effekten är, enl de flesta 1,3 grader (även enl Lennart Bengtsson). Sen blir det dessutom, enl de flesta, en indirekt förstärkningseffekt med upp till 3 ggr (dvs att det skulle bli en ökning av medeltemp 3,9 grader). 

Det som är osäkert är om det blir en förstärkningseffekt med 3 ggr, kanske "bara" blir 2 ggr, (dvs att det skulle bli en ökning av medeltemp 2,6 grader). Vad förstärkningseffekten blir, beror, enl Lennart Bengtsson, hur "det blir med molnen" (vilka moln som "tillkommer", och på vilka höjder), samt hur mycket värme tas upp av haven.

50 min in i videon ovan så talar Lennart Bengtsson om Milanković-cykler, vilket bl a gör att det var ett par grader varmare för 5000 - 6000  år sedan. Lennart Bengtsson verkar inte alls orolig att golfströmmen inte kommer "fungera" inom överskådlig tid (i slutet av nedanstående video).

 

tisdag, augusti 31, 2021

Önnerupsprojektet

Tre stycken vindkraftsverk är sedan 2010 tänkta att sättas upp i Önnerup (mellan Lund och Bjärred). Projektet kallas ibland för "Önnerupsprojektet" och finns bl a beskrivet utförligt av Lomma kommun, där det blev avslag 25 okt 2016. Processen fick även avslag den 9 nov 2018 i MÖD, ärende P 8280-17