söndag, april 19, 2009

Mänskliga kretslopp, bra eller dåligt?

Igår kom kretsloppsfrågan om återföring av näringsämnen till jordbruket upp när vi skulle vårstäda på gemensamma gården i bostadsrättsföreningen. Någon hävdade att vi inte skulle återföra mänskliga restprodukter, urin och fekalier, till jordbruket. Oklart på vilka grunder hon hävdade det. Hon sa något i stil med: -"det har varit i människa, och ska inte återföras till jorden". Jag har tyvärr svårt för att ta det lugnt när jag hör denna typ av (religösa?) tankar. Hon ville inte kalla det religösa tankar, utan det var jag. I alla fall skulle inte våra restprodukter återföras till jorden. När jag lugnat ner mig så jag kunde skaffa mig lite mer kunskap så hittade jag en bra sida från SLU som beskriver kväve, fosfor och kalium balanserna till och från jordbruket.

tisdag, april 14, 2009

Studiebesök på etanol- och djurfoderfabriken på Händelö i Norrköping

Var idag på etanol- och djurfoderfabriken på Händelö i Norrköping. Det var polytekniska föreningen som ordnat besöket och som alltid blir det då välplanerade och intressanta studiebesök. Produktionsanläggningen och har en kapacitet på cirka 210 miljoner liter etanol och 175 tusen ton proteinfoder per år. Fabriken började producera etanol 2001 men en andra produktionslinje kom igång så sent som i november förra året.

Det är framsynt av Lantmännen att satsa på förnyelsebar energi. Visst kan lönsamheten för förnyelsebara energibärare gå upp och ner bl a av oljepris och priset på korn och vete (som de använder som råvara). Men att vi i framtiden kommer att behöva förnyelsebara energibärare går inte att ifrågasätta. Oljepriset kommer att gå upp eftersom mer kommer att vilja ha av en resurs som det finns allt mindre av. Och det är inget vi ska gråta över. Detta gör de som redan idag kan "producera" förnyelsebara energibärare, som etanol, kommer bli vinnare, stora vinnare!