lördag, november 14, 2020

Vindkraftsparker som nu planeras i Öresund


Har tittat på vad som gäller för några av de vindkraftsparker som nu planeras i Öresund.

Min intention är att spegla var projekten ligger i tillståndsprocessen och hur några av berörda parter ser på projekten, vilket kan fångas i de samråd som ska hållas under projektens gång.

Stora Middelgrund

En park som planerats ända sedan 2008 är Stora Middelgrund. När det gäller Stora Middelgrund så avslutades samrådet den 24 maj 2020. Därmed är i någon mening för sent nu (nov 2020) att inkomma med synpunkter som berör själva projektets genomförande.  


Sjollen

En park "Sjollen" planeras i Öresund mellan Lomma och Barsebäcks hamn: