fredag, november 21, 2014

Vindkraftsprojekt

Tänkte här samla generella tankar om vindkraftsprojekt.

Det primära tanken att skriva något om detta var att jag fick se att det i Vindbrukskollen var möjligt att se avslagna projekt. Eftersom jag tror att man har mycket att lära av "misslyckade" projekt.

Nedan en bild från södra Öland, där man ser att det är både mycket natur (grönt) och kultur (rött) som ska skyddas. Man ser även att det är möjligt att i högra kolumnen (tredje raden uppifrån, efter "uppförda" och "beviljade") är möjligt att bara titta på just avslagna vindkraftsprojekt. De avslagna verken blir i kartan markerat som röda vindkraftsverk. Ett avslaget projekt kan ses nordnordost om Grönhögen "Ventlinge alvar" (klicka på bilden för en större bild):

onsdag, november 19, 2014

Har naturen ett egenvärde?

Lars Samuelsson tar i sin avhandling från 2008, The Moral Status of Nature: Reasons to Care for the Natural World - Svensk titel: Naturens moraliska status: Moraliska skäl för att visa naturen omtanke, upp frågan om naturen har ett egenvärde. Ska vi visa omsorg om naturen för dess egen skull? Eller ska vi rent instrumentellt se på naturen och dess produkter. Ser vi instrumentellt på naturen så har naturen inget värde i sig, utan har endast betydelse så länge naturen gör gott för människan. (Denna text finns även här).

fredag, november 07, 2014

Underlag för ett klimatsäkrat Skåne till 2100

Efter att ha varit på Naturskyddsföreningen möte den 5 nov 2014 kring ”Underlag för ett klimatsäkrat Skåne till 2100” så skrev jag nedanstående kommentar på deras blogg:

Tack för intressant förevisning av kommande rapport ”Underlag för ett klimatsäkrat Skåne till 2100”. Måste erkänna att jag gillar begreppet ”klimatsäkra”. Tänk om det kunde sprida sig! Vad innebär det att klimatsäkra X? Hur mycket i dagens samhälle måste egentligen anpassas till naturen? Räcker det med att planera och bygga framtidens samhälle (fastigheter, vägar, fordon etc) rätt? Osäker på om det är samma ”klimatsäkra” som beskrivs i artikeln: "Att klimatsäkra Skåne handlar om klimatanpassning, men också om att minska Skånes klimatpåverkan.