onsdag, augusti 06, 2008

Utsläpp per transportslag

Det kan vara svårt att relatera olika transportslag till varandra och man kan mäta på olika sätt. Nedan en källa som redovisar per personkilometer:

Till fots 0 g koldioxid per personkilometer
Cykel 0 g koldioxid per personkilometer
Tåg 6,7g koldioxid per personkilometer
Buss 56 g koldioxid per personkilometer
Samåkning 63 g koldioxid per personkilometer
Bil/taxi 190 g koldioxid per personkilometer
Flyg 160 g koldioxid per personkilometer

Ovanstående utsläpp för bilen förutsätter att det är en person i bilen
, och att bilen drar 0,8 liter per mil. Är det två personer i bilen så halveras självklart utsläppen. Charterresor släpper, pga tätare beläggning, ung hälften av reguljärt flyg.

1 kommentar:

Anne-Marie sa...

Hej - jag vill tacka dig så mycket för din kommentar på Bloggportalen. Jag har varit här och läst tidigare men inte lyckats få med min kommentar. Jag gör ett nytt försök nu. Allt gott Anne-Marie