torsdag, oktober 16, 2008

Ny vindkraft och ny kärnkraft kostar lika mycket

Ny vindkraft och ny kärnkraft kostar lika mycket, 40 öre/kWh, enl flera källor (CVI, Nordling, Vindkompaniet). Vattenfall skriver 2006 att vindkraft kostar 66-82 öre/kWh (då räknar Vattenfall med en underhållskostnad på 15 öre/kWh). Vindkraft är enl Vattenfall det dyraste sättet att producera el:


Någon förvånad att Vattenfall kommer fram till detta?

Tyska energimyndigheten, Deutschen Energie-Agentur GmbH (Denas) har i uppdrag är att genomföra den tyska energipolitiken och enligt planerna ska 20 procent av all energi år 2015 komma från vindkraften. Redan idag har Tyskland 15.000 vindmöllor i drift och är därmed världens största vindkraftsproducent. En jättesatsning som är dyr (Johansson, S, 2007) (står dock ingen kostnad i öre/kWh). Någon som vet?

Väl värt att notera att Lundgren (1998) kom fram till att el från vindkraft och kraftvärmeverk också låg på samma nivå. Då ung 30 öre per kWh.

Inga kommentarer: