torsdag, september 16, 2010

Köpa vindkraftsel är en spännande utmaning

Även om man är intresserad av att privat göra "något för miljön" som t ex köpa vindkraftsel så kan det vara svårt att förändra vanor. (Vi går nu inte in i debatten kring vindkraft som drivs bl a av Landskapsskydd).

Fördjupar vi oss just val av elbolag så har de flesta elbolag numera någon form av "grönt" alternativ. Ofta får man betala nått öre/kWh extra för att få denna vara (det finns dock lysande undantag som Falkenberg Energi). Vill man gå ett litet steg länge och verkligen köpa grön el så kan man bli delägare i ett vindkraftsverk i något vindkraftskooperativ. Exempel på sådana är Lundavind i Lund, Sveriges Vindkraftskooperativ, SVEF, som är knutet till Falkenberg Energi och Otterbäckens Vind (från Otterbäckens vind behöver du inte, får du inte, köpa någon el, du får avkastning på din insats ändå, dock ofta mindre än vad du får från ett kooperativ där du även måste/får köpa elen, vilket skapar en starkare koppling mellan produktion och konsumtion).


 

Det brukar gå till så att man blir delägare genom att köpa en eller flera andelar. Varje andel motsvarar 1000 kWh i årsproduktion. Och varje andel brukar kosta mellan 4000 kr och 7500 kr (mindre för äldre kooperativ med äldre verk med mindre aktivt underhåll där verket/verken är mer slitna; och mer för nyare kooperativ med aktiv underhållsplanering). Jönköping Energi har en lösning där man kan köpa 100 kWh/år för 670 kr per andel (ett "minipaket" vindkraft). Att bedöma tillstånden på verken, vilken strategi kooperativet har att förnya sin vindkraftspark och hur aktiv underhållsplan kooperativen har är en viktig "detalj" vid köp av vindkraftsandelar. Jämför med att köpa en bostadsrätt, där ska man som potentiell köpare också bedöma föreningens underhållsplan, hur långsiktig den är, hur och när den uppdateras och hur den följs. En del vindkraftsföreningar menar att de har en strategi att förnya vindkraftsparken och att deras underhållsplan är så aktiv att köp av andelar i deras kooperativ kommer att motsvara 1000 kWh för tid och evighet. Andra kooperativ har vindkraftsverk som är äldre och har som strategi att inte ska  kunna producera kilowattimmar i tid och evighet.

Observera att det pris som du får betala för din vindkraftsel kan variera mellan olika vindkraftskooperativ (här är ett exempel på vad du får betala för vindkraftselen om du köper andelar i SVEF, samt en kalkyl på hur mycket du tjänar per år). En del kan erbjuda ett väldigt lågt elpris för sin vindkraftsel, medan andra behåller så mycket pengar inom kooperativet att de har råd med ett generöst underhåll så att din andel verkligen motsvarar 1000 kWh för tid och evighet (detta skrivs med viss ironi, men vissa kooperativ är mer aktiva när det gäller att satsa framåt på underhåll och nyproduktion medan andra har bara ett vindkraftsverk som har en viss ekonomisk och teknisk livslängd (ofta brukar den ekonomiska livslängden, avskrivningstiden, sättas till 20 år, den tekniska (den tid som verket verkligen kan producera) är längre)). Hur länge du får vindkraft från ditt vindkraftsverk kan bara du bedöma genom analysera kooperativets historia, ekonomi och strategi för framtiden.

Vidare kan det vara svårt att verkligen komma till skott och byta elleverantör, vilket ofta följer med när du vill köpa vindkraftsel. Har du tur har ditt eget elbolag vindkraftsel, men det är ofta inte fallet. Var noga när du tar kontakt med kundtjänst på elbolaget att de inte säljer "grön el" till dig, för då får du ofta gammal vattenkraft, vilket kanske också är ok, men är du ute efter nyproducerad vindkraftsel så får du stå på dig när du tar kontakt med kundtjänst på ditt elbolag (utan att fördomsfull så ser inte alla skillnaden, men nu vet jag att du gör det ;>). Vidare kan det vara smart att inte köpa för mycket andelar. Man får bara köpa så mycket som man själv gör av med (ofta rekommenderar kooperativen att du köper upp till 80% av din beräknade årsförbrukning, eftersom årsförbrukning varierar). En satsning på nyproducerad vindkraftsel innebär en investeringskostnad på ungefär 7000 kr för varje tusentals kilowattimmar som ofta hela familjen ska vara med på att betala (det är kanske inte så att hela familjen är lika entusiastiska när det gäller frågan om val av typ av elenergi och val av elbolag). Då kan det vara klokt att satsa på ett kooperativ som växer och där det är möjligt att successivt köpa på sig andelar. En strategi kan t ex vara att köpa en andel per år upp till en nivå som motsvarar ung 80% av din årsförbrukning.

Jag hoppas det är lättare att köpa andelar i ett vindkraftskooperativ i fortsättning. Nu måste man verkligen själv ta reda på information om vindkraftskooperativet och ofta Energibolaget som är kopplat till kooperativet.
O2 informerar om hur du kan bli delägare i ett vindkraftsverkTill vänster reklam/information (här en video på två min) om hur du blir delägare i O2:s andelsägda vindkraftspark. O2 är ett bolag som säljer vindkraftsandelar för 6700 kr/1000årskWh (mars 2013). Priset är bra, men jag får inte samma information och känsla för exakt vilka vindkraftsverk som man blir delägare i inom O2. Avkastningen, kanske inte är det viktigaste, men det är ju bra om den redovisas tydligt, vilket O2 gör här. De har i genomsnitt haft 6 % avkastning sedan 2007. Här visas mer i detalj priset per andel, elpris för de som har O2 vindkraftsandelar och rörligt elpris, samt avkastning år från år. Visserligen snyggt redovisat i en pdf fil, men ändå symptomatiskt att det är "stel" pdf fil, vilket omöjliggör jämförelse med andre vindkraftsandelsalternativ. (hela denna artikel vill  visa på hur olika organisationer kämpar med att informera om just sitt vindalternativ, vilket de gör på olika sätt, vilket försvårar en jämförelse).

Här är ett exempel på hur ansökan om kooperativ el inom SVEF och en övergång till Falkenberg Energi ser ut. Den 19 februari fick jag reda på att SVEF kommer byta sammarbetspartner. Då måste man övergå till rörligt elpris och skicka in en fullmark till SVEF där man ska fylla i en mängd uppgifter, anläggnings ID (18 siffror), områdets ID (3 boktäver), elavtalets slutdatum. Sen är jag osäker på hur man ska tolka "antal anläggnings ID" etc:


Det borde bli lättare att köpa och sälja andelar i olika typer av vindkraftsföreningar i fortsättning. På vindkooperativ.se presenteras vindkraftskooperativ, både kooperativ där man köper egen el, och andelar som kan köpas för avkastningens skull presenteras. Det är dock ingen utvecklad vindkraftshandelsplats. Det finns en rudimentär handelsplats på nätet: www.vindtorget.se där ett antal vindkraftsföreningar presenteras. Och det finns en sida som presenterar driftsstatistik, hur mycket energi verken snurrar in.

I maj 2012 sålde jag min 1000 kWh/år-andel (för 4000 kr) som jag haft i Otterbäckens Vind sedan 1998. En småtrevlig förening driven, som jag uppfattar det, av eldsjälar. Det var inte bara det att man inte fick någon utdelning under 2010 och 2011 som fällde avgörandet (även om det bidrog), utan även att man fick en känsla av att det var lätt att trilla utanför rullarna (medlemsregistret) när man t ex flyttar (vilket undertecknade gjorde 2010), och bristande resultatredovisning, som fällde avgörandet. Det var inte lätt att sälja andel. Jag fick själv hitta en köpare till andelen. Jag fick tillsammans med köparen säkerställa att andelsbeviset kom till köparen samtidigt som jag ville ha in pengar på mitt konto. Varför kan det inte finnas någon vindkraftsandelshandelsplats där det är möjligt att köpa vindkraftsandelar (där varje andel förslagsvis motsvarar 1000 kWh/år) på ett säkert sätt (med koppling till våra vanliga banker)?

Det är även möjligt att köpa aktier i ett vindkraftsföretag, som t ex Slitevind. Men då får du inte hem någon grön el i "din brevlåda", hem till dig. Då får du vanlig avkastning på aktien, som kan variera från år till år. Förra året introducerades två stora vindkraftsbolag på börsen. Kul att det händer saker på den förnyelsebara energimarknaden. Men vill du koppla lite känsla till din satsning så rekommenderar jag dig att först och främst köpa andelar i ett vindkraftskooperativ, då får du hem dina egna gröna förNybara kilowattimmar. Är du fulltecknad (du får bara köpa så mycket som motsvarar din årsförbrukning) kan du även satsa på vindkraftsaktier. Återstår att se om någon studie snart jämför om det även rent ekonomiskt lönar sig att först och främst satsa på vindkraftskooperativ. Jag skulle tro det. Men det är alltid tryggare med en studie som bekräftar ens förutfattade meningar.

Slutligen vill jag önska dig lycka till när du bestämt dig för att köpa förnyelsebar energi i form av nyproducerad vindkraftsel. Ta reda på mer vindkraft. Numera finns även lokala föreningar som uppmärksammar vindkraften. Jag har snart gjort mitt val, har du?

Inga kommentarer: