onsdag, november 15, 2017

Begreppet "miljö"

Att det är möjligt att uppfatta begreppet "miljö" som relationen mellan samhället och natur fick jag från Hydén (1997) "Hur kunskapslandskapet kan förmås att matcha jordmanteln", i Tuija Hilding-Rydevik (ed), Samspelet Mark-Vatten-Miljö, FRN.

Nedan ett utdrag från Lundgren (1998, s 29):

Jag har i stort behållit ovanstående bild av "miljö", som en relation mellan natur och samhälle, sedan 1998.


Ibland kallas "natur" även ekosystem och i ställt för "samhälle" kan man tala om teknosystem.

Det mest uppenbara sambanden mellan ekosystem och teknosystem gäller flödet av resurser från naturen och flödet av avfall/restprodukter tillbaka till naturen. Alla tekniska system kräver både energi och råvaror i produktion och trans­port. Utvinningen av dessa råvaror har effekt på naturen/eko­sys­te­men, vilket påverkar ekosystemtjänsterna och ekosystemens resiliens, liksom de förorening (partiklar i luft, mark, vatten) som blir resultatet av olika teknosystem i våra samhällen.

Det finns en tro att relationen mellan natur/ekosystem och samhälle/teknosystem ska bli bättre och bättre, effektiviseras, med teknisk utveckling. På så sätt blir, med denna tro, påverkan på naturen mindre och mindre med tiden, vilket bland annat beskrivs i miljökutzetskurvan:


Tyvärr finns det inte alltid kännedom om motsatt effekt vilket bland annat beskrivs i Jeveons paradox (eller reboundeffekten). Holling beskrev 1973 i artikeln "Resilience and stability of ecological systems" just hur ekosystemet kan motstå påverkan (resiliens) från våra samhällen/teknosystem.


Morton (2012)
Så här skriver Morton (2012) om det ekologiska tänkandet i The Ecological Thought:
"The ecological thought doesn’t just occur 'in the mind.' It’s a practice and a process of becoming fully aware of how human beings are connected with other beings— animal, vegetable, or mineral. Ultimately, this includes thinking about democracy. What would a truly democratic encounter between truly equal beings look like, what would it be— can we even imagine it? When we start looking, we find the ecological thought everywhere. This isn’t surprising, since the ecological thought is interconnectedness in the fullest and deepest sense."

Inga kommentarer: