torsdag, februari 21, 2019

Vad krävs för att kunna leva upp till de globala mål som världens ledare enats om?

Vad krävs för att kunna leva upp till de globala mål som världens ledare enades om för drygt tre år sedan? Vilken roll kan och ska Sverige spela? I senaste avsnittet av podden Innovation pratar Darja Isaksson, Vinnova; Sylvia Schwaag Serger, prorektor på Lunds universitet och Per Olsson, forskare i hållbar utveckling på Stockholm Resilience Centre om den transformation som måste till om vi ska lyckas skapa en hållbar värld.


De talas i podden om #systeminnovation, dvs"genomgripande - radikala - transformativa - förändringar av våra system", eftersom våra nuvarande system inte "levererar" vägen mot hållbarhet. Vi behöver "kompromissa", policyutveckling, ett "annorlunda ledarskap", ta "medvetna risker", utmana oss själva, omvärldsbevakning, hantera konflikter på annorlunda sätt. Vi kan inte se saker ur ett perspektiv, utan se helheten! Vi måste organisera oss på nytt sätt, samverka på nytt sätt vi måste förändra utbildningen och vidareutbildningen. En bredd av aktörer måste involveras, bl a policyaktörer - vi måste "våga välja, och "utmana"(!?), tillit. Vi måste bejaka förändrade värderingar. De pratas om paradigmförändringar.

Samtidigt tas det i podden upp att det gäller att lyfta fram de aktörer inom redan idag ser och arbetar mot en hållbar utveckling (så kallat "goda exempel"). Samtidigt tar de upp att vi måste vi vara medvetna om av att många i det befintlig systemet kommer att "slå tillbaka" och hur vi ska "ta hand om" de som vill bevara det befintliga.

Konkreta förändringsområden som jag hör i podden:
  • Allt som har med mat att göra (mindre kött, mer vegetarisk mat!?).
  • Hållbara transportsystem.
  • Bejaka mer digitala möten, "resfria möten".
Nyckelord:
#systeminnovation, transformationsprocessen, kompromissa, samverkan, ledarskap, policyaktörer, policyutveckling, medvetna risker, hantera konflikter, helheten, utbildningen, vidareutbildningen, digitalisering, tillit, värderingar. 

Inga kommentarer: