torsdag, september 20, 2012

Kostnad för vindkraft


Det skrivs på många ställen vad en storskalig vindkraftsutbyggnad kostar. 215 miljarder kronor för att komma upp till 30 TWh vindkraft per år. Detta är något som Mattias Hennius, informationschef på E.ON Vind tar upp i en artikel i Corren den 20 september där han bemöter Christian Dahlgrens ledarartikel från den 14 sept.

Det är lätt att blanda ihop total investeringskostnad och den "extra" insats samhället gör för att "stödja" nya energislag (i detta fall vindkraft). Här är det, vad jag förstår, den totala kostnaden som diskuteras.


Jag är,  som Mattias Hennius (när han räknar ut kostnaden per månad till drygt 350 kr/månad (215 GSEK/4,6 Mhushåll/144månader), "road" av att omvandla stora tal (miljarder kronor och TWh) till mindre och mer begripliga nyckeltal som investeringsutgift per årskilowattimma (eller kronor för 1000 årskilowattimmar, som är en vanligt begrepp när vindkraft köps och säljs inom andelsföreningar). Det kan även vara intressant att se hur många vindkraftsverk det kan röra sig om (om man antar vissa värden på drifttid, effektstorlek, vilket redovisas nedan). Gör man detta med de värden som presenteras i artikeln fås:

Det är inga orimliga värden, drygt 7000 kronor för 1000 årskilowattimmar, som kommer ut. Det är ungefär vad man får betala om man ska köpa just 1000 årskilowattimmar i en vindkraftsandelsförening.

Den kostnad samhället betalar är, om man följer en uträkning som energimyndigheten gjort ungefär 3700 kr för 1000 årskilowattimmar (46 GSEK/12,5TWh) inom elcertifikatssystemet.

Jag räknade ut vad vindkraft kostar per 1000 årskilowattimmar om man satsar i privata företag som O2 och Arise Windpower när de skulle in på börsen 2010 (det har gjorts en del antaganden, enligt nedan). Priset per aktie motsvarade drygt 10 000 kr per 1000 årskilowattimar i O2 och drygt 13 000 kr per 1000 årskilowattimmar i Arise:
 Jag säger inte att ovanstående uträkning är perfekt. Men jag vill slå ett slag för att bryta ner stora tal (miljarder kronor och TWh) till begripliga nyckeltal som: kronor för 1000 årskilowattimmar.

Inga kommentarer: