torsdag, augusti 23, 2012

Energi och Byggnadsdesign

Boendet är ett konkret område där var och en kan göra något för att minimera miljöpåverkan genom en klok energianvändning, ibland egen energiförsörjning. Det är något man arbetar med och forskar inom med inom avdelningen Energi och Byggnadsdesign inom institutionen Arkitektur och byggd miljö (A-huset).

Maria Wall leder avdelningen Energi och Byggnadsdesign. Där forskas bl a på klimtskal, passivhus, solfångare, solceller (bl a i fönster), ventilationssystem, lågenergikontor och solintegrerad arkitektur.


Det finns kurser inom arkitektutbildningen som fokuserar på hållbart byggande, varav en del i internationell miljö. Under hösten 2012 startar i Helsingborg en ny internationell masterutbildning som fokuserar på hållbart byggande (som bygger på, kompletterar, en treårig högskoleutbildningen).
Smarta hus är vackra.


Ett konkret exempel på att en villa till och med generera energi i stället för att förbruka energi är Villa Åkarp.
Villan i Åkarp (mellan Lund och Malmö) "procucerar" energi!


Det roliga är att en tjänst som 80% ekonom nu är ute inom avdelningen Energi och Byggnadsdesign. Det är möjligt att till 20 % vara än mer inne i verksamheten (redan ekonomtjänsten innebär mycket direkt arbete inne i verksamheten). Det finns många spännande områden som berör energi och byggande och boende. Hur mycket ska och kan de boende engageras i sin energianvändning och ska de även engageras i sin och samhällets energiförsörjning (genom att själva producera el och värme)?

När jag pratade med hon som tjänsten idag framkom att avdelningen för Energi och Byggnadsdesign kännetecknas av en stark Vi-känsla. Ledarskapet är lyssnande och skapar genom eget ansvar engagemang. Som ekonom får man vara med från början, bolla idéer och utveckla projektansökningar. Det gick inte att ta miste på G:s engagemang i tjänsten för avdelningens bästa utveckling.

Slutligen några personliga ord. Jag har länge varit intresserad av smart, hållbart (och då helst både miljömässigt och ekonomiskt smart och hållbart) boende. Alla de områden som avdelningen undervisar och forskar inom, klimtskal, passivhus, solfångare, solceller (bl a i fönster), ventilationssystem, lågenergikontor och solintegrerad arkitektur; är för mig intressanta områden. Energieffektivt kan mätas i energiåtgång per kvadratmeter. Som villan i Åkarp visar så kan ett hus till och med, över ett år, producera energi. Det är ett exempel på smart, och vackert boende!

Inga kommentarer: