söndag, maj 05, 2013

Sverker Sörlin attackerar miljöfrågan från ett nytt spännande håll

Vill här lyfta fram Sverker Sörlin, professor vid avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria på Kungliga tekniska högskolan, ordförande för Stiftelsen Folkuniversitetet och aktuell, tillsammans med Anders Ekström, med boken "Alltings mått: humanistisk kunskap i framtidens samhälle", eftersom han attackerar miljöfrågan från ett nytt spännande håll. Centralt budskap i boken enligt Sörlin:
– Vi försöker artikulera vad humanistisk kunskap är och hur vi kan ha användning av den. Det har länge funnits en oklarhet kring det. Humanioran beskrivs ofta befinna sig i kris men det håller inte vi med om.

Fråga till Sörlin: Ni skriver om humanioras nya roll i samhället, berätta:
– I dag pågår stora ekonomiska, miljömässiga och globala förändringar och då uppstår ett större behov av ett öppet och förutsättningslöst prövande, vilket är humaniorans uppgift. Vi tycker att vi ser mängder av tecken i världen på att humanistisk kunskap efterfrågas eftersom den typen av utveckling är så komplex att det inte räcker med teknisk eller ekonomisk expertis. Men då gäller det även att humanisterna själva förstår sin uppgift och försöker medverka i den här förändringen, inte bara kritisera ett pågående förlopp.  Resten av artikeln här.

Affisch Sverker Sörlin Grön Humaniora

Sörlin har presenterats under temat: "om grön humaniora och vad humanisterna tillför i arbetet för en hållbar livsmiljö". Den 23 april 2013 höll Sverker Sörlin ett utmärkt föredrag om Grön humaniora på Högskolan i Gävle. Föredraget arrangerades av Högskolebiblioteket i samverkan med Avdelningen för Humaniora och Rådet för hållbar utveckling.


Ett mycket intressant program som Sörlin medverkar i är  Filosofiska Rummet från Dramaten den 9 december 2012 om: "Den ekonomiska krisen, konsumtion och moral" (lyssna här):


Medverkande i programmet är Sofia Nerbrand, ordförande i Bertil Ohlin- institutet, Göran Greider, författare och debattör, Sverker Sörlin, idé och miljöhistoriker och Katarina Bjärvall, författare och journalist som skrivit om konsumtion. Programledare är som vanligt utmärkta Peter Sandberg (pinnad sammanfattning).

Hör hur de flesta, bland annat Sverker Sörlin, i programmet kämpar med att det behövs nya idéer och ideologier för att tampas med dagens globala utmaningar. Sverker Sörlin är, som idé och miljöhistoriker, övertygad om det kommer nya idéer. Göran Greider menar i programmet att det redan nu finns idéer men att de inte bärs fram i tillräcklig omfattning.


Ett annan spännande föredrag som Sörlin har är när han den 29 maj 2012 pratar under temat: "Global Change, History and Planetary Futures: Stories from Sweden’s far northern edge." Här är det möjligt att höra detta föredrag med Sörlin.

Sörlin har många uppdrag, bland annat ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA, 1999-), Skytteanska Samfundet (1993-), grundande ledamot av Måltidsakademien (2000-) och ledamot av Albert Bonniers stipendienämnd. Bland hans styrelseuppdrag märks Göteborgs universitet, NIFU (Oslo) och ordförande för Stiftelsen Folkuniversitetet från april 2012.


Inga kommentarer: