onsdag, december 18, 2013

Ekonomin för vindkraft

Har tittat på ekonomin för ett normalstort vindkraftsverk (2,3 MW). Här kan du hämta Excelbladet som jag diskuterar utifrån i nedanstående film:


Har även tittat på ekonomin för ett lite större vindkraftsverk (3 MW) samt med andra data rörande verkningsgrad och andra förutsättningar. Här kan du hämta Excelbladet som jag diskuterar utifrån i nedanstående film:

Meddela gärna uppdaterad information rörande investeringskostnad (i Mkr/MW eller kr/års-kWh (har nu, vad jag förstår, krupit under 12 Mkr/MW och mätt i kr/års-kWh, under 5 kr/års-kWh), underhållskostnad per år (har nu antagit drygt 100 000 kr/år), och verkningsgrad (använde först det historiska värdet 22% och mellan 30-34 % i andra upplägget/filmen), tack.
3) Tredje upplägget, vilket även tar med mindre vindkraftsverk på 11 kW storlek.
Här är en excelfil och nedan en video som visar på hur man kan se på lönsamheten både för större (MW) och mindre (kW) verk. Ser man till ett verk på t ex 11 kW så har jag uppgifter om att kapacitetsfaktorn/verkningsgraden ligger på 39 %. Investeringskostnaden i kr/kW är dock högre än för större, den ligger kring 47 000 kr /kW (ett verk på 11 kW kostar kring 525 000 kr exkl moms). Väger man samman kapacitetsfaktor och investeringskostnad så får man en investeringskostnad på ungefär 14 kr/års-kWh (större verk ligger kring 5 kr/års-kWh). Lönsamhet och internräntan är dock helt beroende på vilken intäkt man ska räkna per kWh. För mindre verk räknar man generellt sett med högre intäkter eftersom man även inkluderar nätavgift och vissa skatter som man slipper betala. Enligt uppgift kan man räkna med 90 öre/kWh i intäkt första året och sen räkna med att elpriset reellt ska öka med 3 % per år (till det dubbla efter 25 år, verkets tekniska och ekonomiska livslängd); medelpriset blir då 131 öre per kWh. Internräntan blir då ungefär 8 %, dvs kan du låna 525 000 kr under 8 % ränta så går investeringen precis ihop. Har sett en annan uträkning där man tjänar 344 000 kr om man satar på ett vindkraftsverk på 11 kW och med ovanstående indata, om man räknar med att kunna låna till 3 % ränta efter skatt. Mer om detta i excelfil och video nedan:

Kort sammanfattning: Nu är ett normalt stort vindkraftsverk på 3 MW, investeringskostnad ung 42 Mkr, kapacitetsfaktor 30 %, vilket gör ungefär 5 kr/års-kWh, internränta kring 9 % (om man räknar med ”måttliga” intäkter på 50 öre/kWh (30+20 öre/kWh från elcertifikat). Mindre verk kan vara svåra att enbart mäta i ekonomiska termer. De som köper ett 11 kW vindkraftsverk som producerar kring 38000 kWh per år är ofta ute även andra värden, t ex vara fri och oberoende. Till viss del kommer dessa andra värden in i kalkylen eftersom man slipper betala vissa (!?) skatter och nätavgifter. Med ett mindre verk kan du bli oberoende av extern stor elleverantör, slippa vissa nätavgifter, dvs räkna med högre intäkt per kWh.

Har fått bra indata från Mattias Carlsson (nedan) och Anton Steen. Se även tumblr och  wiki-sida med ungefär samma innehåll.

Inga kommentarer: