fredag, januari 24, 2014

Lönsamhet för stora (3 MW) vindkraftverk

Lönsamhet för stora (3 MW) vindkraftverk kan räknas ut med denna kalkyl. Nedan ser ni en del av kalkylarket. Lättast för att se helheten och kunna ändra indata (gulmarkerat) är att klicka här och öppna upp hela kalkylarket.

 


Nedan en fråga hur stor lönsamheten är för stort (3 MW) vindkraftverk mätt i internränta (den ränta man får på investeringen). När ni svarat ser ni rätt svar och vad andra svarat:


Länk till lönsamhetsuträkning för ett 4 MW vindkraftverk från 2020.

Inga kommentarer: