torsdag, augusti 28, 2014

Bredda, fördjupa analysen och förståelsen för vindkraft

Vad kan man göra för att bredda och fördjupa analysen och förståelsen för vindkraft.
Tre områden:

1. Beskriva, förklara, förstå och bidra till att förutsäga och effektivisera den kommunala beslutsprocessen.
2. Beskriva, förklara och förstå hur en landskapsanalys görs, och bidra till att förutsäga och effektivisera densamma.
3. Beskriva, förklara och förstå hur en bullersanalys görs, och bidra till att förutsäga och effektivisera densamma.

Ett fjärde område skulle kunna vara
4a. Beskriva, förklara och förstå hur vindkraftsägare gör för att få bra ersättning för den el som produceras.
4b. Beskriva, förklara och förstå hur energibolag gör för att ge en rimlig ersättning för den el som produceras i mindre anläggningar (där kanske inte marknadspris gäller). Och bidra till att förutsäga och effektivisera förhandlingsläget mellan producent och elköpare.

Inga kommentarer: