onsdag, mars 25, 2015

Giftfri vardag?

Ethel Forsberg som sitter i styrelsen för Naturskyddsföreningen och med lång erfarenhet av miljöfrågor från företag och myndigheter diskuterade under onsdagskvällen den 25 mars en Giftfri vardag? (hela programmet). Forsberg gav många konkreta exempel på gifter i vardagen, med fokus på mjukgörare i plaster. Det finns plast överallt, i sängen, soffan, mattallriken, tandborsten, ytskydd på kläder, skor etc. Men det finns många andra kemiska ämnen. En siffra som nämndes var 142 000 stycken kemiska ämnen (som är tillverkade av människan?, antar jag).


Forsberg gav många konkreta exempel, t ex 54 bekämpningsmedelsrester i äpplen, 76 farliga kemikalier i elektronik (teven etc). Men vi kan aldrig veta vilka ämnen som finns i vilka produkter, eftersom producenter bara skyldiga att uppge ingående ämnena är i livsmedel.  Till exempel så vet man att det är 37 farliga ämnen i råvaran till lego, men vi vet inte hur många som är kvar i slutprodukten (borde det inte vara lika många, om inte ämnena omvandlas på vägen...). Forsberg har försökt att ta reda på detta, utan att ha fått något svar. Vi borde (försöka) ta reda på mer...

Vidare känner vi inte till kombinationseffekter, dvs vad som händer när flera olika ämnen blandas.Konkreta råd som Ethel Forsberg gav:
  • Värm inte upp plast i mikron
  •  Köp miljömärkt
  • Kasta plastleksaker äldre än fem år
  • Vädra
En annan film från Naturskyddsföreningen på kemikalietemat:

Inga kommentarer: