torsdag, september 07, 2017

Energi i världshistorien

Gick på miljöhistorian igenom Energi i världshistorien. Energi är grekiska en-egon "i kraft" eller inneboende kraft. Termodynamikens första och andra lag, och skillnad mellan energi, Exergi (den användbara energin) och entropi, där lägre entropi betyder högre ordning (högre energitäthet). Se mer fakta på www.iiasa.ac.at och Primary, Final and Useful Energy Database (PFUDB):Gick igenom Tony Wrigly (arealbegränsningar), Mathus, David Ricardo, Adam Smith.
Den industriella revolutionen överkom begränsningar i begränsad landyta. Stenkol ger dubbelt så mkt värme som ved per kg. 1/2 UK skulle behöva täckas för att producera 1,25 miljoner ton stångjärn (den mängd som producerades 1830).

Prime mover (energiomvandlare) som mänsklig muskelkraft, vind, vattenhjul och ved/träkol/torv/kodynga. Vaclov Smil 1994 har skrivit om detta.

Kakelugn har 50-80% verkningsgrad, mot öppen spis 10 %.


Inga kommentarer: