torsdag, oktober 12, 2017

Solenergi

Har tagit fram en modell som beskriver olika storlekar av solfångare som producerar el, dvs solceller. Den ligger på nätet och visas nedan:

Jag har på annan plats beskrivit möjligheten att kombinera solceller, solcellsbatteri och elbil. Allt för att få till en smart kombination av elenergianvändning och elenergiförsörjning som gynnar både den enskilda och samhället i stort (i och med att det är möjligt att sälja el när samhället behöver mycket el, t ex under kalla soliga vinterdagar).

Solel uppmärksammas på Lunds Climathon
Den 27-28 oktober 2017 kommer Climathon hållas i många städer, bland annat i Lund. Olika städer har olika miljöfokus. Lund valde solel. Så här beskrivs solenergin i Skåne på Climathon-hemsidan:

The solar energy market in Skane (southern Sweden) is developing quickly. During 2016 the solar power produced in Skane increased by 75 % and by the end of the year the total installed power from solar energy facilities amounted to 23 487 kW. Lund is one of the cities in the region that has the largest installed power, 157 facilities with a total of 2880 kW, which equals 22 W per capita.

Ovan nämns att solceller växte med 75 % i Skåne. Generellt i Sverige växte solcellsmarknaden med 63 %.  Totalt fanns det 205 megawatt, MW, installerad effekt från solceller vid årsskiftet 2016/2017 i Sverige. Under 2016 ökade effekten med 80 MW, eller 63 procent jämfört med ökningen 2015, 48 MW. Totalt finns det drygt 10 000 anläggningar i Sverige idag, enligt statistik från Energimyndigheten. Den absolut största delen, 94 procent, är takanläggningar på kommersiella byggnader och bostadshus. (källa)

Tillbaka till Lunds solels Climathon. Jag tror mycket på möjligheten att kombinera solceller, solcellsbatteri och elbil. Allt för att få till en smart kombination av elenergianvändning och elenergiförsörjning som gynnar både den enskilda och samhället i stort (i och med att det är möjligt att sälja el när samhället behöver mycket el, t ex under kalla soliga vinterdagar). Men är osäker på hur det kan tas upp på ett Climathon.


Solvärme och företaget Absolicon
Egentligen ska inte solvärme vara med i detta inlägg. Men eftersom jag stötte på den entusiastiska VD:n Joakim Byström för företaget Absolicon som gör solfångare som fångar värme så vill jag även ta med hans presentation här (eftersom han så poängrikt även beskriver miljöutmaningen):


Det är orättvist att jämföra solceller med solvärmeanläggningar,men om det ändå görs så får man följande "förvanskade bild". Det kan som sagt noteras att värdena egentligen inte kan jämföras med solceller:Inga kommentarer: