måndag, oktober 02, 2017

Strategi för skogen

Här presenteras en enkel strategi för skogsbruk som förhoppningsvis gynnar både samhället och naturen. Det borde vara möjligt att fokusera mer på biologisk mångfald i skogen än på att skogen ska fortsätta att vara en kolsänka.

Först lite fakta om hur virkesförrådet har utvecklats i svenska skogen de senaste 200 åren. Den visar att vi har mer skog ("virke") nu än för 100 åren (källa):

Virkesförrådet i skogen
Den sista tiden har det diskuterats om skogen ska vara en kolsänka (dvs att virkesförrådet i svensk skog ska fortsätta växa) eller om vi kan ta ut mer "skog" (virke, massa och grot ) - dvs att vi skulle ta ut samma mängd skog som växer till varje år (tillväxten på produktiv skogsmark är ungefär 116 miljoner m3sk per år).

För mig så skulle skogen kunna vara neutral nästan per definition i den meningen att fokus i debatten inte bör vara om skogen ska vara en kolsänka (för bidra till att "rädda klimatet") utan mer på att när det finns behov av virke, massa (till tidningar med mera) och grot (till biobränsle) är det naturligt att (max) ta ut lika mycket virke/massa/grot från skogen som den tillväxer. Dock med en viktig restriktion, att uttaget ska ske med stor hänsyn till den biologiska mångfalden (dvs skogsbruket måste ta hänsyn till #nyckelbiotoper och #artskydd, och andra begrepp, som försöker ringa in ett ekologiskt uthålligt skogsbruk). Det borde gå, samtidigt inser jag att det kan vara svårt att öka uttaget ur skogen samtidigt som nyckelbiotoper bevaras när man läser artiklar där miljöorganisationer kommer till tals.

I och med att det idag är möjligt att ta ut mer virke/massa/grot ur skogen så borde det ändå vara möjligt att göra det, samtidigt som den biologisk mångfalden beaktas. Med andra ord borde ett utökat uttag ur skogen kunna fokusera mer på lavskrikan än om skogen därmed blir en "mindre kolsänka", dvs mer fokus på biologisk mångfald än kolsänka! Är det rimligt?

#Vimåsteprataomskogen (t ex poängen med #triadskogsbruk, vilket görs i filmen "Skogens roll i det nya klimatet" - 14 minuter, nedan):Nedan filmen: "Så klarar skogen klimatförändringar"- 10 minuter:Dag Lindgrens "Naturvårdsorienterade texter", t ex tycker Lindgren att alla arter klarar sig bra i skogen.
Svebio och Scandbios syn på svenskt skogsbruk

Gustav Melin, vd för branschorganisationen Svebio och Peter Granbornvd för bioenergiföretaget Scandbio menar i Skaraborgsbygden den 8 oktober 2017:
"Med ett ansvarsfullt skogsbruk kan vi minska den klimatpåverkan som människans utsläpp av växthusgaser ger upphov till. Genom att samtidigt utnyttja restprodukter från skogen för att producera el och biovärme bidrar vi också till att Sverige ska ha ett helt förnybart elsystem 2040."

biologiprofessorn Paul Ehrlich.

4 kommentarer:

Dag Lindgren sa...

Jag tycker arterna numera klarar sig ganska bra i Skogen. http://daglindgren.upsc.se/Naturv/

Kent Lungren sa...

Tack för länkar/texter, t ex denna.

Dag Lindgren sa...

Första figuren ovan med utvecklingen av skogen under några hundra år skulle jag vilja ha referensen till, helst länkbar.
Det finns en skogshistorisk förening med ett debattforum. Av 1350 medlemmar är det bara en som hört av sig (jag) med frågan om det nu var sant om vi hade mer skog än någonsin förr.
Eftersom ingen hörde av sig måste jag utreda det på egen hand och fastnade då för något som ser ut ungefär som den figur du visar, dvs nu eller i den nära framtiden finns det större volum växande skog än "någonsin" förr.
Angående fåglar och lavskrika kan du observera https://skogsstyrelsenherman.wordpress.com/2017/12/28/har-faglarna-upptackt-nagot-som-vi-manniskor-missat/ inklusive min kommentar

Kent Lungren sa...

Ursäkta sent svar: källa till virkesförråd under 100 år har jag tyvärr inte direkt, men den visades under en universitetskurs i miljöhistoria i Lund hösten 2017.