lördag, september 11, 2021

Lennart Bengtsson

Nedan visas Lennart Bengtsson tankar kring hur klimatet kommer att förändras. Jag tittade på nedanstående två filmer efter jag läst artikeln: "Klimatforskarens råd till generation Greta". Bengtsson skrev vidare 2019 skrev boken: "Vad händer med klimatet?

I videon nedan diskuteras till att börja med hur stor höjning av medeltemperaturen blir vid en fördubbling av koldioxidhalten (från 280 ppm till 560 ppm). Den direkta effekten är, enl de flesta 1,3 grader (även enl Lennart Bengtsson). Sen blir det dessutom, enl de flesta, en indirekt förstärkningseffekt med upp till 3 ggr (dvs att det skulle bli en ökning av medeltemp 3,9 grader). 

Det som är osäkert är om det blir en förstärkningseffekt med 3 ggr, kanske "bara" blir 2 ggr, (dvs att det skulle bli en ökning av medeltemp 2,6 grader). Vad förstärkningseffekten blir, beror, enl Lennart Bengtsson, hur "det blir med molnen" (vilka moln som "tillkommer", och på vilka höjder), samt hur mycket värme tas upp av haven.

50 min in i videon ovan så talar Lennart Bengtsson om Milanković-cykler, vilket bl a gör att det var ett par grader varmare för 5000 - 6000  år sedan. Lennart Bengtsson verkar inte alls orolig att golfströmmen inte kommer "fungera" inom överskådlig tid (i slutet av nedanstående video).

 


Nedan del två i serien om "Lennart Bengtsson expert på klimat o allt som rör ämnet, Förmodligen Europas mest meriterade...". Nedan pratar Bengtsson om El Niño och La Niña, de cykler om ca 4 år där det globalt blir varmare resp svalare. Huruvida det är El Niño eller La Niña påverkar även antalet (och styrkan?) orkaner som bildas över Atlanten. Lennart Bengtsson är dock skeptisk till att antalet stormar kommer att öka,  Bengtsson tar upp naturkatastrofer, som extremt väder, 45-55 min in i videon. Bengtsson är som sagt inte orolig över antalet orkaner kommer att öka (möjligen blir de kraftiga orkaner kraftigare i framtiden). [Jag har skrivit om naturkatastrofer, som extremt väder, här och här - Klimatförändringar i nutid och geologisk tid) (utifrån CRED förträffliga statistik över just naturkatastrofer)]. 45 minuter in i videon nedan framkommer att Bengtsson inte alls är orolig för ökade metanutsläpp, i t ex Sibirien (jämför med ökade utsläpp av koldioxidutsläpp)
 
 

Temperaturen har sjunkit under 60 miljoner år, säger Lennart Bengtsson i programmet ovan. Med andra ord var det mycket varmare när dinosaurierna levde, vilket undertecknad har skrivit om här

Lennart är skeptisk till att mänskligheten kan stoppa den "extra" uppvärmningen till 1,5 grader. Vi kommer oundvikligen närma sig 600 ppm koldioxid i atmosfären. Det är inte så farligt att medeltemperaturen ökar, speciellt inte att medeltemperaturen ökar mer på nordliga breddgrader. Bengtsson menar att vi är överdrivet orolig för förändringar (som t ex en ökning av medeltemperaturen på jorden). 

Lennart Bengtsson menar att vi bör vara mer rädda för oväntade katastrofer, som t ex mkt stora vulkanutbrott, som kommer sänka medeltemperaturen på jorden. Bengtsson tar även andra katastrofer som mkt stora utbrott på solen. Bengtsson för fram att vi inte alls är förberedd på denna typ av katastrofer. 

Till slut, det kan vara en utmaning att förhålla sig till Lennart Bengtssons tankar kring framtida klimatförändringar (och antal och styrka i framtida naturkatastrofer). Jag har dock redan 2010 formulerat det som "En ökad växthuseffekt måste begränsas - innan nästa istid".Inga kommentarer: