tisdag, augusti 31, 2021

Önnerupsprojektet

Tre stycken vindkraftsverk är sedan 2010 tänkta att sättas upp i Önnerup (mellan Lund och Bjärred). Projektet kallas ibland för "Önnerupsprojektet" och finns bl a beskrivet utförligt av Lomma kommun, där det blev avslag 25 okt 2016. Processen fick även avslag den 9 nov 2018 i MÖD, ärende P 8280-17

Hovrättsrådet Roger Wikström var dock skiljaktig i MÖD dom per den 9 nov 2018:


Hovrättsrådet Roger Wikström var dock skiljaktig MÖD dom den 9 nov 2018:
Västanby och Gulliksson advokatbyrå har drivit ärendet vidare och fått en dom (P 14634-20) per 2022-01-27 som, som jag tolkade det, sa ok till vindkraftsverken (lägre instans måste dock åter ta sig an ärendet och de måste också säga ok!?). Mer om att Västanby AB i slutet av januari 2022 fick rätt i en dom från mark- och miljööverdomstolen (dom i MÖD:s mål P 14634-20).VÄSTANBY AB UTREDDE ALTERNATIVA LOKALISERINGAR I TRETTON KOMMUNER I SKÅNE LÄN. SAMTIDIGT KONSTATERAR MÖD ATT ”MÅNGA GÅNGER MÅSTE DET ANSES TILLRÄCKLIGT ATT ENDAST ALTERNATIVA LOKALISERINGAR INOM KOMMUNEN UTREDS.”
HAR DU NÅGRA TANKAR KRING VAD DET KAN INNEBÄRA FÖR MKB:ER I KOMMANDE PRÖVNINGAR?

Vi tog uppenbarligen i lite i överkant vad gäller omfattningen på utredningen enligt mark- och miljööverdomstolen, vilket vi gjorde för säkerhets skull. Detta var inte en MKB utan en utredning av lokaliseringsalternativ enligt 3 kap 4 § miljöbalken. Men domen kan ge viss vägledning även för utredning av lokaliseringsalternativ i en MKB eftersom det finns likheter.

I nedanstående karta framgår var det är tänkt att de tre vindkraftsverken ska ligga:
Nedan visas de tre verken i Vindbrukskollens karta. Och här visas de "steg" en vindkraftsprojektör går igenom (källa Vindbrukskollen och 4C Offshore - karta): 


Detta fall är intressant att följa om man vill förstå tillståndsprocesser för vindkraft, och det är för mig extra intressant att följa detta fall eftersom jag cyklar förbi denna plats nästa var fredag em/kväll på väg från Lund till kallbad i Bjärred.


Inga kommentarer: