fredag, november 07, 2014

Underlag för ett klimatsäkrat Skåne till 2100

Efter att ha varit på Naturskyddsföreningen möte den 5 nov 2014 kring ”Underlag för ett klimatsäkrat Skåne till 2100” så skrev jag nedanstående kommentar på deras blogg:

Tack för intressant förevisning av kommande rapport ”Underlag för ett klimatsäkrat Skåne till 2100”. Måste erkänna att jag gillar begreppet ”klimatsäkra”. Tänk om det kunde sprida sig! Vad innebär det att klimatsäkra X? Hur mycket i dagens samhälle måste egentligen anpassas till naturen? Räcker det med att planera och bygga framtidens samhälle (fastigheter, vägar, fordon etc) rätt? Osäker på om det är samma ”klimatsäkra” som beskrivs i artikeln: "Att klimatsäkra Skåne handlar om klimatanpassning, men också om att minska Skånes klimatpåverkan.Vad jag förstår så ingår det inte i rapporten att ta ställning till om samhället behöver öka andelen ekologiska jordbruk i Skåne (stor gråzon mellan ekologiskt jordbruk och vanligt jordbruk). Däremot är det en slutsats i rapporten att det är bra att minska gifter och övergödning i jordbruket. Likaså tar rapporten inte ställning till om materiella välståndet behöver anpassas till naturens villkor. Men det är av vikt att ansvarsfrågan löses (om naturens ”ställer till” det med t ex höjd vattennivå och större risk för extremväder) mellan den enskilde, kommunen och försäkringsbolag (så vi vet som ska betala!?). Några i publiken förde fram att det kan uppfattas som schizofrent att ta fram en rapport av typen ”Underlag för ett klimatsäkrat Skåne till 2100” samtidigt som mycket av vanlig utveckling går mot en större obalans mellan samhälle och natur (mer om hur organisationer lägger ut rökridåer framförs av MA här). 

Som sagt: Tack för intressant förevisning av kommande rapport ”Underlag för ett klimatsäkrat Skåne till 2100” (med denna lilla text har jag lärt mitt rättstavningsprogram ett nytt ord, klimatsäkrat).

Inga kommentarer: