fredag, november 21, 2014

Vindkraftsprojekt

Tänkte här samla generella tankar om vindkraftsprojekt.

Det primära tanken att skriva något om detta var att jag fick se att det i Vindbrukskollen var möjligt att se avslagna projekt. Eftersom jag tror att man har mycket att lära av "misslyckade" projekt.

Nedan en bild från södra Öland, där man ser att det är både mycket natur (grönt) och kultur (rött) som ska skyddas. Man ser även att det är möjligt att i högra kolumnen (tredje raden uppifrån, efter "uppförda" och "beviljade") är möjligt att bara titta på just avslagna vindkraftsprojekt. De avslagna verken blir i kartan markerat som röda vindkraftsverk. Ett avslaget projekt kan ses nordnordost om Grönhögen "Ventlinge alvar" (klicka på bilden för en större bild):


Ovan kan man se att projektet "Ventlinge alvar" norr om Grönhögen var tänkt att ligga i ett naturskyddat område ("riksintresse naturvård"-markerat med gröna vågräta streck, samt "Natura 2000 habitatdirektivet - sneda gröna streck). På många ställen, kanske speciellt på Öland, står många intressen mot varandra...

Områden där det eventuellt kommer vindkraftsverk, som handläggs nu, är "Albrunna norra" (landskapsanalys) strax sydost om Degerhamn och en park "Kastlösa" vid kusten öster om Kastlösa, dessa ev verk som nu handläggs är gulmarkerade (klicka på bilden för en större bild):

Strax nordost om Degerhamn finns en avslagen vindkraftspark, "Olstorp" och ett potentiell enskilt verk i "Getlinge" som blev avslaget.

Inga kommentarer: